Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
TEORETYCZNE ASPEKTY ANALIZY I POMIARU DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Autorzy: Tomasz Kwarciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport publiczny dostępność transportowa infrastruktura transportu usługi transportowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (31-38)
Klasyfikacja JEL: L91 L98
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych związanych z analizą i oceną zagadnienia dostępności transportowej, w tym transportu publicznego oraz sposobów jej pomiaru. W zakresie analizy i oceny uwzględniono przede wszystkim jej geograficzny, ekonomiczny oraz społeczny charakter. W nawiązaniu do przedstawionych płaszczyzn analizy zagadnienia dostępności podjęto próbę przedstawiania sposobów jej pomiaru, wyróżniając miary przestrzenne, ekonomiczne oraz społeczne. W ujęciu metodycznym artykuł bazuje na krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu z zakresu zagadnienia dostępności transportowej. Ważne dla pracy było podejście interdyscyplinarne umożliwiające przeprowadzenie porównań dostępności transportowej w ujęciu przestrzennym (geograficznym), ekonomicznym oraz socjologicznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burns, L.D. (1979). Transportation, temporal and spatial components of accessibility. Toronto: Lexington Books.
2.Guzik, R. (2003). Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
3.Hoszman, A. (2013). Postrzeganie wartości czasu w transporcie – perspektywa przedsiębiorstwa i konsumenta. Problemy Transportu i Logistyki, 21, 71–82.
4.Litman, T. (2017). Evaluating Accessibility for Transportation Planning.Toronto: Victoria Transport Policy Institute.
5.Measuring What Matters: Access to Destinations (2010). Study Research Summary no. 2, Center for Transportation Studies University of Minnesota, August.
6.Ratajczak, W. (1992). Dostępność komunikacyjna miast wojewódzkich Polski w latach 1948–1988. W: Z. Chojnicki, T. Czyż (red.),
7.Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
8.Spiekermann, K, Wegner, M. (2006). Accessibility and Spatial Development in Europe. Scienze Regionali, 2, 15–46.
9.Stanchev, D., Menaz, B. (2006). Third Annual Thematic Research Summary – Equity and Accessibility. Brussels: EC.
10.Tarski, I. (1976). Czynnik czasu w procesie transportowym. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
11.Taylor, Z. (1999). Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. Warszawa: Continuo.
12.Tolley, R.S., Turton, B.J. (2014). Transport systems policy and planning a geographical approach. New York–London: Routledge Taylor & Francis Group.