Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (39) 2017

Rok wydania: 2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Inne strony początkowe

2 (1-2) --- Więcej
*

Spis treści

1 (3-3) --- Więcej
1.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W TRANSPORCIE TOWARÓW

9 (9-17) Monika Chłąd, Monika Strzelczyk Więcej
2.

PROBLEMATYKA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU NA ŚRODOWISKO W POLITYCE TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ PO 2000 ROKU

12 (19-30) Izabela Dembińska Więcej
3.

TEORETYCZNE ASPEKTY ANALIZY I POMIARU DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO

8 (31-38) Tomasz Kwarciński Więcej
4.

FUNKCJONOWANIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU NA ŻĄDANIE NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA

8 (39-46) Tomasz Kwarciński, Karol Leszczyński Więcej
5.

THE CHANCES OF POLISH CONTEINER TERMANALS FOR WINNING CARGO AND SERVICES ROUTE CHINA–EUROPE–CHINA


(SZANSE POLSKIEGO CONTEINERA TERMANALE DLA ŁADUNKÓW I USŁUG NA TRASIE CHINY– EUROPA–CHINY)
12 (47-58) Józef Perenc Więcej
6.

NOWE KONCEPCJE ZŁAGODZENIA PROBLEMÓW ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU W POLSCE

12 (59-70) Krystyna Wojewódzka-Król Więcej
7.

PRZESŁANKI I UWARUNKOWANIA ROZWOJU EKOSYSTEMÓW MOBILNOŚCI W OPARCIU O INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE

14 (71-84) Elżbieta Załoga, Władysław Wojan Więcej
8.

PREFERENCJE POLSKICH KONSUMENTÓW DOTYCZĄCE ZAKUPÓW INTERNETOWYCH ODZIEŻY

8 (87-94) Joanna Baran,, Agata Jankowska Więcej
9.

PROJEKTY LOGISTYKI MIASTA – METODA SZACUNKOWA OCENY RYZYKA

10 (95-104) Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak Więcej
10.

THE IMPORTANCE OF PRODUCTIVITY OF PROCESSES IN OVERCOMING THE EFFECTS OF THE ECONOMIC CRISIS


(ZNACZENIE PRODUKTYWNOŚCI PROCESÓW W PRZEZWYCIĘŻANIU SKUTKÓW KRYZYSU GOSPODARCZEGO)
14 (105-118) Dariusz Milewski, Bogusz Wiśnicki, Basilis Masoulas Więcej
11.

ŁAŃCUCHY DOSTAW NA WYBRANYCH RYNKACH MIĘSA W POLSCE

10 (119-128) Elżbieta Jadwiga Szymańska Więcej
12.

ESI IN THE SUPPLY CHAIN OF MODULAR PRODUCTS


(ESI W ŁAŃCUCHU DOSTAW PRODUKTÓW MODUŁOWYCH)
12 (129-140) Grażyna Wieteska Więcej
13.

ORGANIZACJA TRANSPORTU W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZAJMUJĄCYM SIĘ ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH

8 (141-148) Rafał Zagórski, Tomasz Rokicki Więcej
14.

PROBLEMATYKA PRAWNA PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

10 (151-160) Dorota Ambrożuk Więcej
15.

STAN TECHNICZNY ŚRODKA TRANSPORTOWEGO JAKO PRZYCZYNA SZKODY TRANSPORTOWEJ

12 (161-172) Dorota Ambrożuk,, Krzysztof Wesołowski Więcej
16.

PRAWO KIEROWCÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM DO ZWROTU KOSZTÓW NOCLEGU Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ W ŚWIETLE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU

8 (173-180) Konrad Garnowski Więcej