Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005     DOI: 10.18276/ptl.2017.38-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Zniekształcenia koncepcji CSR w łańcuchu dostaw

Rok wydania:2017
Liczba stron:7 (7-13)
Słowa kluczowe: łańcuch dostaw społeczna odpowiedzialność biznesu
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Marek Ciesielski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Abstrakt

Zagadnienia związane z CSR wymagają głębszej analizy, szczególnie gdy przyjmie się perspektywę łańcucha dostaw. Widać duże rozbieżności w ocenie CSR – od altruizmu do cynicznego działania marketingowego. Ich analiza wymaga wcześniejszego sformułowania hipotetycznego modelu funkcjonowania łańcuchów dostaw, w których występuje zjawisko dominacji. Model ten może zostać skonfirmowany lub odrzucony.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2013). Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 4.
2.Ahlgreen, M.R. (2010). When The Business of Business Became Everybody’s Business. The Magazine of International Business and Diplomacy, 2. Pobrane z: http://ibde.org/component/content/article/114-when-the-business-of-business-be-cameeverybodys-business.html (1.05.2015).
3.Bagwell, K., Ramey, G. (1991). Oligopoly Limit Pricing, RAND. Journal of Economics, 22 (2).
4.Center, A.H., Cutlip, S.M., Broom, G.M. (2006). Effective Public Relations. 9th Edition. New Jersey: Pearson Education Inc., Upper Saddle River.
5.Ciesielski, M. (2014). Model łańcucha dostaw zdominowanego przez sieci detaliczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3.
6.Ciesielski, M. (2015). Modele zdominowanych łańcuchów dostaw – podejście abdukcyjne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3.
7.Kuciński, K. (2010). Metodologia nauk ekonomicznych. Warszawa: Difin.
8.Mateusz 6.1.-4. (1980). Ewangelia Jezusa. Vicenza: Instituto S. Gaetano.
9.Rekowski, M. (2000). Wprowadzenie do mikroekonomii. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
10.Starbyła, A., Małkus, T. (2014). Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Wydawnic¬two Mfiles.pl.
11.Tyrakowska, E. (2015). Co to jest greenwashing? Pobrane z: http://www.yaacooleko.pl/index.php?article=3077 (1.05.2015).
12.Urbański, M. (2009). Rozumowanie abdukcyjne. Modele i procedury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
13.Wójcik, K. (2005). Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Wyd. 3. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
14.Zielona księga w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami (2013). Bruksela: Komisja Europejska. COM (2013) 37 final.