Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.38-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Ocena zadowolenia pasażerów z jakości usług przewozowych komunikacji miejskiej na przykładzie PKM Jaworzno

Autorzy: Ewa Brożyna
Wyższa Szkoła Biznesu
Słowa kluczowe: PKM Jaworzno komunikacja miejska jakość zadowolenie pasażerów
Rok wydania:2017
Liczba stron:19 (73-91)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza tematykę jakości w komunikacji miejskiej. Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonych przez autorkę badań, których analiza może pozwolić na poprawę jakości usług świadczonych przez jednego z organizatorów transportu publicznego. Artykuł zawiera prezentację wyników internetowych badań ankietowych przeprowadzonych w okresie grudzień 2016 – luty 2017 wśród pasażerów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie, które to adania miały na celu poznanie stopnia zadowolenia pasażerów z transportu organizowanego przez PKM Jaworzno i w szerszej perspektywie pogłębienie wiedzy teoretycznej na temat znaczenia jakości usług komunikacji miejskiej dla pasażerów. W badaniach wzięło udział 351 osób. Pasażerowie ocenili jakość transportu organizowanego przez PKM Jaworzno jako dobrą (średnia ocen: 4,09 w skali od 1 do 5), niemniej analiza niniejszego podsumowania pozwoli na poznanie ocen pasażerów poszczególnych kwestii, mających wpływ na zadowolenie i pozwoli na wysunięcie propozycji działań mających na celu udoskonalenie transportu organizowanego przez PKM Jaworzno.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąkowski, W. (2005). Problem wartości usługi przewozowej dla pasażera a kształtowanie przewozów regionalnych. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – Oddział w Kra¬kowie, 68, 10–21.
2.Berkun, S. (2006). Sztuka zarządzania projektami, Gliwice: Wydawnictwo HELION.
3.Ciesielski, M., Długosz, J., Gługiewicz, Z., Wyszormiski, O. (1994). Gospodarowanie w transporcie miejskim. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
4.Grzelec, K. (2011). Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
5.Koseleff, Y. (2002). Service Standard Certification in the RATP Operating Sector. Public Transport International, 5, 31.
6.Rucińska, D. (red.). (1998). Zarządzanie marketingowe działalnością transportową. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
7.Rudnicki, A. (1999). Jakość komunikacji miejskiej. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, 71, 205–211.
8.Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król, K. (2009). Transport. Problemy transport w rozszerzonej UE. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Sawicki, P. (2005). Charakterystyki oceny jakości w transporcie. Q Jakości, 1, 62–68.
10.Starowicz, W. (2007). Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
11.Starowicz, W. (2004). Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka nowej polskiej normy (część 1). Transport Miejski i Regionalny, 10, 29–35.
12.Świderski, A. (2014). Wybrane aspekty jakości publicznego transportu pasażerskiego. Logistyka, 4, 25–28.
13.Wyszomirski, O. (2008). Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
14.http://www.pkm.jaworzno.pl/ (9.02.2017).