Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Odległe zwierciadło. Wiek wyboru pomiędzy Polską wyszehradzką a jagiellońską

Autorzy: Andrzej Piskozub
dr h.c. Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: grupa wyszehradzka Mitteleuropa międzymorze bałtycko-czarnmorskie Gdańsk
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (245-257)
Klasyfikacja JEL: N74
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Królestwo Polskie powstałe w 1295 roku, w wieku XIV było rządzone kolejno przez dynastie grupy wyszehradzkiej – Przemyślidów, Piastów i Andegawenów z państw środkowoeuropejskich pozbawionych dostępu do morza. W 1385 roku Królestwo Polskie wystąpiło z grupy wyszehradzkiej, wchodząc w unię polsko-litewską pod rządami Jagiellonów. Był to punkt zwrotny w dziejach Polski, otwierający dla cywilizacji europejskiej rozległe międzymorze bałtycko-czarnomorskie, a dla Polski akwen bałtycki dla handlu morskiego kierowanego Wisłą do portu gdańskiego. Po wycofaniu się Królestwa Polskiego grupa wyszehradzka rozpadła się, a jej terytoria przechodziły kolejno do monarchii habsburskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bad blood. Lithuania and Poland seem to have hit an icy impasse (2011). The Economist, 22.01.
2.Carrere d’Encausse, H. (1992). Bolszewicy i narody czyli Wielkie Urągowisko1917–1930. Warszawa: Oficyna Wydawnicza MOST.
3.Cheda, R. (2016). Historyczne grabie międzymorza czyli polska wizja regionalnej integracji. Wirtualna Polska Wiadomości 22.04.
4.de Rougemont, D. (1995). List otwarty do Europejczyków. Warszawa: Volumen.
5.Herder, J.G. (1962). Myśli o filozofii dziejów, t. II. Warszawa: PWN.
6.Horacy (1973). Wybór poezji. Wrocław: Ossolineum.
7.Jasienica, P. (1989). Pamiętnik. Kraków: Wydawnictwo Znak.
8.Jasienica, P. (1960). Polska Piastów. Wrocław: Ossolineum.
9.Keyser, E. (1928). Danzigs Geschichte. Danzig.
10.Koneczny, F. (1902). Dzieje Polski za Piastów. Kraków: Wydawnictwo Dziennika „Rozwój”.
11.Kozłowski, A. (2000). Rosja wyparta z Europy. Geopolityka granicy pokoju brzeskiego 1918. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
12.Kozłowski, A.R. (2010). „Partnerstwo Wschodnie” a dziedzictwo tożsamości obywatelskiej mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej. W: S. Janowicz (red.), Annus Albaruthenicus. God biełaruski 2010. Białystok: Stowarzyszenie Villa Sokrates.
13.Lloyd G.D. (1938). Prawda o Traktacie Wersalskim, t. II. Warszawa.
14.Mackiewicz, S. (1962). Herezje i prawdy. Warszawa: PAX.
15.Mickiewicz, A. (1952). Pierwsze wieki historii polskiej, Dzieła t. VIII. Warszawa: Wydawnictwo Narodowe .
16.Narcissistic differencies. A row about spelling freezes relations between Poland and Lithuania (2010). The Economist, 23.10.
17.Naumann, F. (1915). Mitteleuropa. Berlin.
18.Omilanowska, M. (2011). Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.
19.Piskozub A. (2010). LODOMERIA. Podzielony i zapomniany centralny region Europy Środkowo-Wschodniej, Annus Albaruthenicus.
20.Piskozub, A. (2008). Miejsce dalekie a sercu tak bliskie. Nostalgia za regionem gniazdowym przodków. W: J. Marszalek- Kawa, Z. Karpus (red.), Stosunki polsko-ukraińskie. Historia i pamięć. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
21.Piskozub, A. (2016). Sarmackie dziedzictwo. Olsztyn: El-set.
22.Polska. Dzieje cywilizacji i narodu (2003). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
23.Seweryn, A. (2015). Mam swoją relację z ojczyzną, Gazeta Wyborcza, 23.08.
24.Snyder, T. (2007). Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999. Sejny: Pogranicze.
25.Tuchman, B.W. (1995). Odległe zwierciadło. Poznań: Książnica.
26.Wheeler-Bennett, J.W. (1938). The Forgotten Peace Brest Litovsk March 1918. New York.
27.Zdziechowski, M. (1933). Węgry i dookoła Węgier. Szkice polityczno-literackie. Wilno: Towarzystwo Wydawnicze „Pogoń”.