Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Bronka i inne porty Rosji nad Zatoką Fińską

Autorzy: Tadeusz Palmowski
Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Zatoka Fińska port Bronka Ust-Ługa Primorsk
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (233-243)
Klasyfikacja JEL: L91 R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zgodnie z rosyjską strategią morską, Morze Bałtyckie jest najważniejszym szlakiem wymiany handlowej Rosji z państwami europejskimi. Modernizacja, rozbudowa i budowa nowych portów Rosji dotyczy głównie Sankt Petersburga i Zatoki Fińskiej. Wzrost możliwości przeładunkowych portów pozwoli na maksymalne zmniejszenie uzależnienia Federacji Rosyjskiej od przewozów tranzytowych. Przeładunki głównych portów rosyjskich w Zatoce Fińskiej stanowią ponad 85% całkowitych obrotów rosyjskich portów bałtyckich. Porty w Ust-Łudze i Primorsku w 2015 roku odnotowały największe obroty. W latach 2008–2015 przeładunki w Ust-Łudze wzrosły ponad 11-krotnie. Sankt Petersburg jest największym portem kontenerowym w regionie Morza Bałtyckiego. Port nie może się dalej rozwijać z uwagi na brak wolnych terenów. Jest to spowodowane bezpośrednim sąsiedztwem miasta Sankt-Petersburg. W końcu 2015 roku do grupy najnowszych portów kontenerowych i ro-ro dołączył port Bronka. Docelowo port ten ma stać się „główną bramą dla kontenerów płynących do Rosji”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu (2015), 3–4, 7–10, 17–19.
2.CMA CGM introduces Baltic Levant Express (2016). International Transport Journal. Pobrano z: http://www.transportjournal.com.
3.Gopkalo, O., Goloviznin, A. ( 2014). Russia’s window onto Europe. Baltic Transport Journal, 4, 90–96.
4.Grzybowski, M. (2014). Inwestycje w portach morskich Wschodniego Bałtyku. Studia przypadków. Logistyka, 6, 689–698.
5.Klimek, H. (2005). Konkurencyjność polskich portów morskich na bałtyckim rynku usług portowych. Studia Gdańskie, Wizje i Rzeczywistość, 3, 128.
6.Pacuk, M. (2015). Porty rosyjskie Zatoki Fińskiej. Logistyka, 3, 3685–3691.
7.Palmowski, T. (1999). Bałtyckie porty Rosji i perspektywy ich rozwoju. W: J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. V (s. 285–295). Warszawa–Rzeszów: Komisja Geografii Komunikacji PTG w Warszawie, Wydz. Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie.
8.Port Bronka, New deepwater port in Saint-Petersburg, Russia (2016). Prezentacja. Fenix owner & operator of Port Bronka. Pobrano z: http://eng.port-bronka.ru.
9.Sokołowski, W. (2015). Rosja. Rozbudowa i modernizacja portów morskich na Bałtyku, Forum Ekonomiczne, 16.11. Pobrano z: http://www.forum-ekonomiczne.pl.
10.Stala-Szlugaj, K. (2011). Uwarunkowania logistyczne eksportu rosyjskiego węgla z portów płn.-zach. Europy. Przegląd Górniczy, 7–8, 329–334.
11.http://archive.is/http://www.morport.com/rus/news/document1773.shtml.
12.http://eng.port-bronka.ru/descr/shema-cin-13.
13.http://mozg4d.com/bronka.pdf.
14.http://www.transportjournal.com/en/home/news/artikeldetail/cma-cgm-introduces-baltic-levant-express.html.
15.http://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/nowy-rosyjski-port-wspolpracuje-z-portem-hamburg.html.