Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Port Elbląg na tle polskich portów lokalnych

Autorzy: Krzysztof Luks
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Słowa kluczowe: porty lokalne port Elbląg
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (203-210)
Klasyfikacja JEL: L91 R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Porty lokalne w Polsce mają geograficznie raczej niekorzystne warunki rozwoju. Niemniej stanowią istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów nadmorskich. Port Elbląg jest na ich tle zjawiskiem specyficznym jako port 120-tysięcznego uprzemysłowionego miasta. Jego możliwości mogą być jednak w pełni wykorzystane tylko w przypadku zapewnienia niezależnego połączenia z Bałtykiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Katalog infrastruktury portów i przystani Zalewu Wiślanego (2014). Gdańsk: Instytut Morski.
2.Luks, K. (2016). Zarys strategii rozwoju portu Elbląg i jej wpływ na procesy gospodarcze regionu elbląskiego. Referat na konferencji nt. Ziemie nad Dolną Wisłą: historia i współczesne wyzwania rozwojowe. W 550 rocznicę II Pokoju Toruńskiego. Elbląg.
3.Luks, K. (2009). Port Elbląg w polityce morskiej państwa. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
4.Materiały Zarządu Portu Komunalnego Elbląg (2016).
5.Strategia rozwoju portów morskich do roku 2015 (2007). Warszawa: MGM.