Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Rozwiązania cloud computing w logistyce - stan obecny i tendencje rozwojowe

Autorzy: Magdalena Malinowska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Andrzej Rzeczycki
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa rozwiązania w chmurze systemy informatyczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (165-174)
Klasyfikacja JEL: M15 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto pr.bę analizy rynku rozwiązań informatycznych dostępnych dla przedsiębiorstw jako usługa w „chmurze”. Dokonano identyfikacji terminu cloud computing oraz przedstawiono charakterystykę rozwiązań „chmurowych” wybranych system.w informatycznych dla zastosowań w logistyce. Wskazano także prognozy rozwoju stosowalności usług „w chmurze” w najbliższych latach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Accenture (2014). Supply Chain Management in the Cloud. Pobrane z: https://www.accenture.com/t20150523T022449__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_1/Accenture-Supply-Chain-Management-in-the-Cloud.pdf (23.09.2016).
2.Apps Run The World (2016). Cloud Top 500 Applications Vendors. Pobrane z: https://www.appsruntheworld.com/cloud-top-500-applications-vendors/ (23.09.2016).
3.Carutasu, N., Carutasu, G. (2016). Cloud ERP Implementation. FAIMA Business & Management Journal,4 (1), 31–43.
4.Columbus, L. (2014). Computing Adoption Continues Accelerating in The Enterprise. Pobrane z: http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2014/11/22/cloud-computing-adoption-continues-accelerating-inthe-enterprise/#6aaa6e85feb4 (23.09.2016).
5.Comarch (2016). Comarch ERP w Chmurze. Pobrane z: https://www.comarch-cloud.pl/erp (23.09.2016).
6.Dybka, E., Falkowski, D., Gajda, R., Gawroński, M., Kubiak, M., Małek, W., Mazurkiewicz, P., Piskorz, P., Zawiła-Niedźwiecki, J., Zgajewski, M. (2013). Cloud Computing w sektorze finansowym. Pobrane z: http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/technologie_bankowe/publikacje/
7.Raport_Cloud_computing_w_sektorze_finansowym_2013-_z_recenzjami.pdf (23.09.2016).
8.Dziembek, D. (2016). Cloud computing – charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwach. Pobrane z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2016/T2/t2_0725.pdf (23.09.2016).
9.Gartner (2016). Gartner IT glossary. Pobrane z: http://www.gartner.com/it-glossary/cloud-computing/.
10.Highjump (2016). Cloud Warehouse Management. Pobrane z: http://www.accellos.com/supply-chain-management-software/wms/cloud-warehouse-management/ (23.09.2016).
11.Laney, P. (2016). Why Cloud Computing Makes Business Better for SMBs. Pobrane z: http://foundrymag.com/simulationit/why-cloud-computing-makes-business-better-smbs (23.09.2016).
12.Łapiński, K., Wyżnikiewicz, B. (2011). Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski. Pobrane z: http://www.ibngr.pl/Publikacje/Raporty-IBnGR/Cloud-Computing-wplyw-na-konkurencyjnosc-przedsiebiorstw-i-gospodarke-Polski (23.09.2016).
13.McCrea, B. (2013). Supply Chain and Logistics Technology: WMS Moves Toward Intelligence. Pobrane z: http://www.logisticsmgmt.com/article/supply_chain_and_logistics_technology_wms_moves_toward_intelligence (23.09.2016).
14.MaCrea, B. (2015). 2015 State of Cloud. Logistics Management, 54, 30–32.
15.Mejssner, B. (2016). Chmura i hybryda, czyli najważniejsze modele ERP. Pobrane z: http://www.computerworld.pl/news/404261/Chmura.i.hybryda.czyli.najwazniejsze.modele.ERP.html (23.09.2016).
16.Mell, P., Grance, T. (2011). Computer Security, The NIST Definition of Cloud Computing. Computer Security Division Information Technology, Laboratory National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg. Pobrane z: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf (23.09.2016).
17.Michel, R. (2014). Supply Chain and Logistic Technology: Cloud Computing. Logistic Management, 53, 40–43.
18.Michel, R. (2016). Can Cloud WMS Catch on Big? Modern Materials Handling. Warehousing Management Edition, 71, 42–47.
19.Omnitracs (2016). Powerful Transportation Management in the Cloud. Pobrane z: http://www.omnitracs.com/products/tms (23.09.2016).
20.Oracle (2016). SCM Cloud. Pobrane z: https://cloud.oracle.com/scm-cloud (23.09.2016).
21.Pietruszyński, P. (2016). Dlaczego chmura się w Polsce nie udaje? Pobrane z: http://www.computerworld.pl/news/405741/Dlaczego.chmura.sie.w.Polsce.nie.udaje.html (23.09.2016).
22.SAP (2016). Cloud Computing at SAP. Pobrane z: http://go.sap.com/solution/cloud.html (23.09.2016).
23.Singha, S., Jeongb, Y., Parka, J.H. (2016). A Survey on Cloud Computing Security: Issues, Threats, and Solutions. Journal of Network and Computer Applications, 75, 200–222.
24.Trebilcock, B. (2016). Top 20 Supply Chain Management Software Suppliers. Supply Chain Management Review, 20, 62–68.