Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Wpływ rozwoju e-commerce na rynek powierzchni magazynowych

Autorzy: Izabela Dembińska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: e-commerce magazyn rynek TSL
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (139-148)
Klasyfikacja JEL: H54 L19 L81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem rozważań w artykule jest wpływ rozwoju e-commerce na rynek powierzchni magazynowych. Na podstawie dostępnych raport.w scharakteryzowano rozw.j handlu internetowego w Polsce, ukazując dynamikę oraz rodzaj zmian. Przedstawiono potrzeby sektora e-commerce w zakresie logistyki, w szczeg.lności w obszarze magazynowania. Potrzeby te scharakteryzowano i jednocześnie pokazano, jak przedstawiciele rynku powierzchni magazynowych są przygotowani do obsługi firm z sektora e-commerce. Rozważania zilustrowano zmianami, jakie zachodzą w wyniku rozwoju e-commerce na rynku powierzchni magazynowych w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bellon, M. (2016). E-commerce w Polsce stale przyspiesza. Pobrane z: http://pulsinnowacji.pb.pl/4418019,7215,e-commerce-w-polsce-stale-przyspiesza (19.01.2016).
2.Brundage, T. (2015). Is Your Warehouse Ready for E-Commerce? (24.08.2015). Pobrane z: http://speconthejob.com/is-your-warehouse-ready-for-e-commerce/ (12.03.2016).
3.Chiang, K.P., Dholakia, R.R. (2003). Factors Driving Consumer Intention to Shop Online: An Empirical Investigation. Journal of Consumer Psychology, 13 (1–2), 177–183.
4.E-commerce Boom Triggers Transformation in Retail Logistics (2013). Pobrane z: http://magazyny.pl/media/reports/Global_E-commerce_Reports.pdf (12.03.2016).
5.E-commerce: ile z 31 mld zł dla polskich e-sklepów? (2015). Pobrane z: http://fp20.org/e-commerce-ile-z-31-mld-zl-dla-polskich-e-sklepow,1243 (22.07.2016).
6.E-commerce w Polsce dopiero rozkwitnie (2014). Pobrane z: http://www.forbes.pl/e-commerce-w-polscedopiero-rozkwitnie,artykuly,174351,1,1.html (22.07.2016).
7.Kabango, Ch.M., Asa, A.R. (2015). Factors Influencing E-commerce Development: Implications for the Developing Countries. International Journal of Innovation and Economics Development, 1 (1), 64–72.
8.Kawa, A. (2014). Logistyka e-handlu w Polsce. Pobrane z: https://media.poczta-polska.pl/file/.../logistyka-_e_handlu_w_polsce.pdf (22.07.2016).
9.Logistyka e-commerce w Polsce. Przetarte szlaki dla rozwoju sektora (2015). Pobrane z: http://www.jll.pl/poland/pl-pl/Research/Logistyka_e_commerce_w_Polsce_przetarte_szlaki_dla_rozwoju_sektora_raport.pdf (22.06.2016).
10.Rodríguez-Ardura, I., Meseguer-Artola, A., Vilaseca-Requena, J. (2008). Factors Influencing the Evolution of Electronic Commerce: An Empirical Analysis in a Developed Market Economy. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 3 (2), 18–29.
11.Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce w 2015 (2016). Pobrane z: http://magazyny.pl/blog/raporty/raporty-ogolnopolskie/raport-jll-2015-o-rynku-powierzchni-magazynowych-w-polsce/ (22.06.2016).
12.W syntetycznym skrócie o rozwoju rynku e-commerce w Polsce (2015). Pobrane z: http://www.forbes.pl/rozwoj-rynku-e-commerce-w-polsce,artykuly,195234,1,1.html# (24.06.2016).