Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Porty lotnicze w obsłudze ruchu turystycznego w Europie

Autorzy: Tomasz Wiskulski
Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Jan A. Wendt
Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Europa porty lotnicze ruch turystyczny transport lotniczy
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (125-136)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Analiza umowy „otwartego nieba” wskazuje, iż jest ona oparta na podstawowych teoriach handlu międzynarodowego. Stanowi ona, iż pełna liberalizacja międzynarodowego rynku usług transportu lotniczego doprowadzi do zwiększenia wydajności systemu oraz zapewni dodatkowe korzyści dla wszystkich uczestnik.w rynku. Nieodłączną konsekwencją liberalizacji jest wzrost konkurencji na rynku, a co za tym idzie – pojawienie się nowych produkt.w. W ten spos.b powstały linie niskokosztowe, kt.re zaczęły oferować rozwiązania niespotykane u klasycznych przewoźnik.w. Doświadczenia w Europie pokazują, iż deregulacja rynku doprowadziła do niewielkiego wzrostu konkurencji pomiędzy klasycznymi przewoźnikami, zaś w przypadku rynku przewoźnik.w niskokosztowych w kr.tkim czasie nastąpił wzrost popytu na transport pasażerski oraz rozw.j port.w lotniczych. Gł.wnym celem artykułu jest analiza zmian wielkości lotniczego ruchu pasażerskiego w europejskich portach lotniczych w latach 2010–2015. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż najważniejsze europejskie porty lotnicze ze względu na tendencję rozwoju podzielić można na dwie zasadnicze grupy. Do grupy o tendencjach spadkowych zaliczyć należy część port.w hiszpańskich, cypryjskich oraz port na wyspie Kos. W drugiej grupie, z tendencją wzrostu liczby pasażer.w, znajdują się pozostałe porty lotnicze. Ogromne znaczenie dla ich rozwoju posiadają loty czarterowe, jednak na przykładzie Polski zauważyć można ich słabnący wpływ na wielkość ruchu pasażerskiego. W Polsce w 2015 roku ich udział zmalał do 15,5% og.lnej liczby pasażer.w. W odr.żnieniu od lot.w czarterowych wzrasta znaczenie przewoz.w pasażerskich, tak zwanych tanich linii lotniczych. Najwięksi z przewoźnik.w niskokosztowych zdobyli ponad 60% udział w polskim rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bentkowska-Senator, K., Kordel, Z. (2008). Transport w turystyce. Charakterystyka rynku transportowego. Bydgoszcz: WSG.
2.Herman, G.V., Wendt, J.A. (2011). Development and Promotion of Tourism, an Extra Chance in Maintaining and Asserting the Identify and Specifity of Oaş Land. GeoJournal of Tourism and Geosites, 7 (1), 87–95.
3.Ilieş, A., Wendt, J.A. (2015). Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne. Gdańsk: Wyd. AWFiS.
4.Kruczek, Z., Sacha, S. (1996). Europa – zarys geografii turystycznej. Kraków: Proksenia.
5.Nowak, M., Wendt, J.A. (2010). Hurghada as One of the Major Destination of Polish Tourism. W: J.A. Wendt (red.), Chosen Problems of Geographical Research in Poland and Romania (s. 99–109). Oradea: Editura Universităţii din Oradea.
6.Wendt, J.A. (2008). Zarys współczesnych zagrożeń w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym. W: T. Michalski (red.), Zagrożenia we współczesnym świecie jako temat edukacji geograficznej (s. 7–11). Warszawa: WSiP.
7.Wendt, J.A. (2011). Zarys geografii turystycznej. Gdańsk: Wyd. UG.
8.Wendt, J.A. (2012). Changes of Polish Tourist Flows to the Eastern Adriatic. W: P. Jordan (red.), Regional Development and Regionalization in the Adriatic Space (s. 159–165). Wiedeń: Verlag Osterreichischen Akademie der Wissenschafte.
9.Wendt, J.A., Chroń, M., Jaźwiecka, M., Wiskulski, T. (2016). Differences in the Perception and Evaluation of Tourists Attraction of Menorca by Its Resident and Tourism. GeoJournal of Tourism and Geosites, 1 (17), 21–31.
10.Wendt, J.A., Wiskulski, T. (2015). Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (30), 217–231.
11.Wiskulski T. (2013). Dostępność transportowa centrów turystycznych Chorwacji na przykładzie transportu lotniczego. W: T. Wiskulski, M. Pilarski (red.), Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych (s. 165–172). T. 2. Gdańsk: Wyd. UG.