Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsiębiorstwie żeglugowym

Autorzy: Natalia Wagner
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe: CSR społeczna odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstwo żeglugowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (115-123)
Klasyfikacja JEL: M14 R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono założenia oraz scharakteryzowano gł.wne obszary zainteresowania CSR w przedsiębiorstwach żeglugowych. Zwr.cono uwagę na kwestie społecznego odbioru branży morskiej i działania podejmowane w celu poprawy wizerunku europejskich armator.w. W części empirycznej artykułu zastosowano metodę studium przypadku. Na przedmiot badań wybrano przedsiębiorstwo żeglugowe – Maersk Line. Przeanalizowano działania podejmowane przez przewoźnika w ubiegłych latach oraz przedstawiono gł.wne postulaty zawarte w strategii zr.wnoważonego rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2014–2018. Przeprowadzona analiza wskazała na gł.wną zasadę, na kt.rej opiera się CSR – nie ma być ona dodatkową działalnością, przebiegającą obok gł.wnego nurtu podejmowanej aktywności, kt.rej celem będzie tylko budowanie wizerunku. Zasady CSR powinny być nierozerwalnie wplecione w podstawową działalność firmy, mają być wręcz sposobem na jej prowadzenie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alphaliner (2016). Pobrane z: http://www.alphaliner.com/top100/index.php (10.05.2016).
2.APM-Maersk Group (2016a). Pobrane z: http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/sustainability/awards-and-recognitions (1.06.2016).
3.APM-Maersk Group (2016b). A.P. Moller-Maersk Group — Interim Report Q1 2016. Pobrane z: http://investor.maersk.com/ (5.06.2016).
4.APM-Maersk Group (2016c). A.P.Moller-Maersk Group Sustainability Strategy 2014–2018. Unlocking Growth for Society and Maersk. Pobrane z: http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/sustainability/~/media/2ddaf141b19d4dfe9ae3772f8731dc7a.ashx (3.06.2016).
5.Błahy, A. (2006). Ograniczenia emisji CO2 – gdzie jesteśmy? Pobrane z: http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/-ograniczenia-emisji-co2---gdzie-jestesmy.html (1.05.2016).
6.CMA CGM (2016). Interim Condensed Consolidated Financial Statements. Pobrane z: http://www.cma-cgm.com/static/Finance/PDFFinancialRelease/2016%20-%20Q1%20-%20Consolidated%20Accounts.pdf (4.06.2016).
7.Coady, L., Lister, J., Strandberg, C., Ota, Y. (2013). The Role of Corporate Social Responsibility in the International Shipping Sector. A Phase 2 Research Paper, The Northern European Symposium on CSR Shipping, Copenhagen, Denmark.
8.Elektrolux (2016). Pobrane z: http://www.electroluxgroup.com/annualreports/2015/en/sustainability/snapshots/joining-forces-for-sustainable-transport/ (6.05.2016).
9.Go-Maritime Project (2016). Pobrane z: http://www.go-maritime.net (6.04.2016).
10.Komisja Europejska (2016a). Pobrane z: http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/index_en.htm (6.04.2016).
11.Komisja Europejska (2016b). Pobrane z: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_pl.htm (15.04.2016).
12.Maersk Line (2016). Pobrane z: http:// www.worldslargestship.com (4.05.2016).
13.PN-ISO 26000:2012.
14.Psaraftis, H., Kontovas, C. (2013). Speed Models for Energy – Efficient Maritime Transportation: A Taxonomy and Survey. Transportation Research Part C, 26, 331–351.
15.Seaprof (2016). Pobrane z http://seaprof.com/2016/01/16/smoking-ships-and-smoking-guns-imos-rescueof-green-shipping-from-a-cop-21-world-where-pigs-can-evidently-fly/ (16.01.2016).
16.Theotokas, I., Bissias, I. (2014). A Touch of Salt: The Image of Shipping in Newspapers of the UK. WMU Journal of Maritime Affairs, 13 (2), 177–190.
17.Third IMO Greenhouse Gas Study 2014 (2015). London: IMO