Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Zwalczenie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska na polskich obszarach morskich

Autorzy: Maciej Tarkowski
Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Morze Bałtyckie Służba SAR zagrożenia i zanieczyszczenia środowiska morskiego
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (105-114)
Klasyfikacja JEL: Q52 Q53 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest pr.ba odpowiedzi na pytanie, czy polskie obszary morskie są wystarczająco chronione przed zagrożeniami i zanieczyszczeniami środowiska morskiego. Jako zasadniczą metodę badań umożliwiającą odpowiedź na to pytanie wykorzystano indukcję, formułując uog.lnienia naukowo-badawcze na podstawie przeanalizowanego materiału. Pod uwagę wzięto wyniki dotychczasowych badań, dane statystyczne, a także sprawozdania z akcji zwalczania zagrożeń. Morze Bałtyckie jest akwenem intensywnego ruchu żeglugowego, mają więc na nim miejsce liczne zdarzenia prowadzące do zanieczyszczenia jego środowiska. Służby państw nadbałtyckich, w tym Polski, dysponują infrastrukturą umożliwiającą ograniczenie skutk.w takich wypadk.w, jednak dotychczasowe doświadczenia wskazują, że skuteczność zwalczania większych zagrożeń jest ograniczona. Aby podnieść efektywność działań w Polsce, planuje się wprowadzenie do służby kolejnej specjalistycznej jednostki do zwalczania zagrożeń dla środowiska morskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogalecka, M. (2012). Bezpieczeństwo transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego. Zarządzanie i Finanse, 1 (10), 570–580.
2.Bogalecka, M., Jedynak, B., Reszko, M. (2009). Akcje zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego w polskich obszarach morskich. W: S. Piocha, T. Hesse (red.), Ekonomiczne, społeczne i prawne wyzwania państwa morskiego w Unii Europejskiej (s. 173–177). Koszalin, Kołobrzeg: Środkowopomorska Rada NOT w Koszalinie.
3.Brunila, O., Storgård, J. (2014). Changes in Oil Transportation in the Years 2020 and 2030 – The Case of the Gulf of Finland. TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 8, 403–409.
4.COWI (2011). Sub-regional Risk of Spill of Oil and Hazardous Substances in the Baltic Sea. Summary report.
5.Czaplewski, K., Nitner, H. (2011). Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne ochrony obszarów morskich przed zanieczyszczeniami. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 52, 19–30.
6.Fabisiak, J. (2008). Zagrożenia ekologiczne Bałtyku związane z zanieczyszczeniami chemicznymi – węglowodory. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 49, 7–28.
7.Grzonka, M. (2015). Informacja o ćwiczeniach Balex Delta 2015. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Pobrane z http://www.sar.gov.pl/pl/news/1/type (2016).
8.HELCOM (2011). Annual Report on Shipping Accidents in the Baltic Sea in 2011.
9.HELCOM (2014a). Annual Report on Shipping Accidents in the Baltic Sea in 2012.
10.HELCOM (2014b). Annual Report on Shipping Accidents in the Baltic Sea in 2013.
11.Kaluza, P., Kölzsch, A., Gastner, M.T., Blasius, B. (2010). The Complex Network of Global Cargo Ship Movements. Journal of the Royal Society Interface, 7 (48), 1093–1103.
12.Konkol, D., Perka, T. (2014). Polskie statki ratownicze. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy.
13.Kopacz, Z., Morgaś, W. (2011). Krajowy system bezpieczeństwa morskiego w zintegrowanej polityce Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 52, 65–76.
14.Meski, L. (2015). Annual Report on Observed during Aerial Surveillance in the Baltic Sea 2015. Helsinki: HELCOM.
15.Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (2015). Projekt programu funkcjonalno-użytkowego: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
16.Pécseli, M., Pritzl, G., Andersen, O., Banta, G., Hansen, A. B., Christensen, J., Hviid, T., Malmborg, L., Johansen, K., Sørensen, J.L. (2002). The Baltic Carrier Oil Spill: Monitoring and Assessment of Environmental Effects in Grønsund (DK). Storstrøm County.
17.Perka, T., Konkol, D. (2012). Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa „Służba SAR” 2002–2012. Gdańsk, Gdynia: VIs-Art, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.
18.Urbański, J., Morgaś, W., Specht, C. (2008). Bezpieczeństwo morskie – ocena i kontrola ryzyka. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 49, 53–68.
19.Waligóra, J. (2009). Wydział zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego. Ratownicy Morscy, 2008/2009, 14–17.