Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Elastyczne systemy transportu publicznego - istota, rodzaje, przesłanki rozwoju

Autorzy: Tomasz Kwarciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport publiczny elastyczny system transportowy autobus obywatelski
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (79-86)
Klasyfikacja JEL: R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Elastyczne systemy transportu publicznego stanowią wartościowe uzupełnienie istniejącego systemu transportu publicznego. Są gwarancją zapewnienia właściwego poziomu dostępności transportowej dla mieszkańc.w. Dotyczy to szczeg.lnie miejscowości, kt.rych mieszkańcy z r.żnych względ.w nie mają dostępu do transportu publicznego charakteryzującego się regularnością. W artykule przedstawiono istotę elastycznych system.w transportu publicznego oraz r.żne rodzaje tych system.w. Bazę dla analizy stanowiły doświadczenia państw Europy Zachodniej. Ponadto przedstawiono w ujęciu praktycznym wykorzystywanie jednego z nich (autobusu obywatelskiego) na przykładzie pięciu miejscowościach landu Brandenburgia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Handbuch burgerbus (2012). Berlin: VBB.
2.International Experiences on Public Transport Provision in Rural Areas (2015). Paris: OECD/ITF.
3.Kwarciński, T. (2014). Dostępność transportowa na obszarze o niskim popycie na usługi transportowe. Logistyka, 2, 1–8.
4.Modellvorhaben Daseinsvorsorge 2030. Innovativ und modern – eine Antwort auf den demografischen Wandel (2011). Berlin: Der Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer.
5.Mulley C., Nelson, J.D. (2009). Flexible Transport Services: A New Market Opportunity for Public Transport. Research in Transportation Economics, 25, 39–45.
6.Palmer, K., Dessouky, M.M., Abdelmaguid, T. (2004). Impacts of Management Practices and Advanced Technologies on Demand Responsive Transit Systems. Transportation Research Part A-Policy and Practice, 38, 495–509.
7.Steig ein Bürgerbusse in NRW Eine tolle Idee fährt quer durchs Land (2010). Essen: Pro Bürgerbus NRW e.V.