Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Wartość usługi dla pasażera komunikacji miejskiej - ujęcie teoretyczne

Autorzy: Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: usługi transportowe komunikacja miejska wartość usługi
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (51-58)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Definicja wartości usługi transportowej dla pasażera nie jest łatwa do określenia. Znajomość specyfiki komunikacji miejskiej, jak r.wnież og.lnych cech usług transportowych sprawia, że istniejące definicje wartości, kt.re odnoszą się częściej do produkt.w niż do usług, ograniczają łatwość jej rozumienia. Stąd też na potrzeby artykułu przedstawione zostały definicje wartości, w tym wartości dla pasażera, oraz ich rozumienie w kontekście usług transportu zbiorowego. Wskazano, iż wartość ta powinna być kształtowana gł.wnie z punktu widzenia pasażera, kt.ry mając do wyboru r.żne środki transportu i ich specyficzne cechy, wybierze ten, kt.rym będzie realizować codzienne podr.że.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barnes, C., Blake, H., Pinder, D. (2011). Creating and Delivering Your Value Proposition: Managing Customer Experience for Profit. London: Kogan Page Publishers.
2.Bąkowski, W. (2010). W poszukiwaniu oceny wartości usługi w miejskiej komunikacji zbiorowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 628, Problemy Transportu i Logistyki, 13, 219–230.
3.Bijoch, K., Redeł, S. (2000). Prawo gospodarki komunalnej. Warszawa: PWN.
4.Biznes. Słownik pojęć ekonomicznych (2006). Warszawa: PWN.
5.Blaug, M. (2000). Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne. Warszawa: PWN.
6.Buttle, F. (2011). Customer Relationship Management. Concepts and Technologies. Burlington, Ma: Elsevier Ltd.
7.Cole, M., Parston, G. (2006). Unlocking Public Value. A New Model for Achieving High Performance in Public Service Organizations. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. Publishing.
8.Dobiegała-Korona, B., Doligalski, T. (red.). (2011). Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
9.Downar, W. (2006). System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
10.Dyr, T. (2009). Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Radom: Wyd. Politechniki Radomskiej.
11.Grzywacz, W., Burnewicz, J. (1988). Ekonomika transportu. Warszawa: Wyd. Komunikacji i Łączności.
12.Kotler, Ph. (1997). Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall International, Inc.
13.Monroe, K. (1990). Pricing: Making Profitable Decisions. New York: McGraw-Hill.
14.Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król, K. (red.). (2007). Transport. Warszawa: PWN.
15.Stabryła, A. (red.). (2011). Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Encyklopedia zarządzania. Kraków: Mfiles.pl.
16.Ustawa z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13.
17.Woodruff, R. (1997). Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage. Journal of the Academy of Marketing Science, 25 (2), 139–153.
18.Zadora, H. (red.). (2004). Wartość w naukach ekonomicznych. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
19.Zeithaml, V. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, 52 (3), 2–22.