Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Zmiany aktywności gospodarczej przedsiębiorstw przewozowych w świetle wyników badania koniunktury w transporcie

Autorzy: Iwona Balke
Zakład Badań Ekonomicznych, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa

Sławomir Dorosiewicz
Zakład Badań Ekonomicznych, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa
Słowa kluczowe: koniunktura transport ciężarowy wskaźniki koniunktury punkty zwrotne
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (9-18)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badania koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym prowadzone są w Instytucie Transportu Samochodowego od 1997 roku. Mają one na celu monitorowanie sytuacji w branży transportowej, jak r.wnież pozyskiwanie informacji dotyczących przewidywanych zmian tej sytuacji w najbliższej przyszłości. W badaniach tych wykorzystywana jest metoda testu koniunktury umożliwiająca uzyskiwanie wyprzedzających w stosunku do oficjalnej statystyki informacji na temat sytuacji w sektorze transportowym. Celem artykułu jest charakterystyka metodyki badań koniunktury w towarowym transporcie samochodowym, jak r.wnież prezentacja syntetycznych ich wynik.w w okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Opracowanie podsumowuje rezultaty badań, szczeg.lnie tych odnoszących się do sytuacji finansowej firm transportowych (zar.wno prowadzących działalność krajową, jak i przewozy międzynarodowe), wielkości przewoz.w, inwestycji, konkurencji, barier utrudniających rozw.j.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamowicz, E., Dudek, S., Pachucki, D., Walczyk, K. (2012). Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
2.Bry, G., Boschan, Ch. (1971). Cyclical Analysis of Time Series. Technical Papers of NBER no. 20.
3.Christiano, L., Fitzgerald, T. (2003). The Band Pass Filter. International Economic Review, 44 (2), 435–465.
4.Dorosiewicz, S. (2013). Koniunktura w transporcie. Metodyka badań, wyniki, modele. Warszawa: Wyd. ITS.
5.Dorosiewicz, S., Dorosiewicz, T., Balke, I. (1997–2016). Biuletyny Koniunktura w transporcie. Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego.
6.Drozdowicz-Bieć, M. (2012). Cykle i wskaźniki koniunktury. Warszawa: Poltext.
7.European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs (2007). The Joint GUS (1995–2015). Transport. Wyniki działalności. Warszawa.
8.GUS (2016). Polska. Wskaźniki makroekonomiczne. Warszawa. Pobrane z: http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne (15.06.2016).
9.Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys. Brussels.
10.Harding, D., Pagan, A. (2002). Dissecting the Cycle: A Methodological Investigation. Journal of Monetary Economics, 49 (2), 365–381.
11.Mintz, I. (1969). Dating Postwar Business Cycles: Methods and Their Applications to Western Germany 1950–1967. Cambridge: National Bureau of Economic Research.