Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Zmiany w światowym transporcie lotniczym w segmencie turystycznym w latach 2008 - 2015

Autorzy: Jan A. Wendt
Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Tomasz Wiskulski
Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Słowa kluczowe: porty lotnicze transport lotniczy turystyka międzynarodowy ruch pasażerski
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (187-197)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transport lotniczy odgrywa niezaprzeczalnie olbrzymią rolę w rozwoju turystyki, jednego z najszybciej rozwijających się wsp.łcześnie sektor.w gospodarki. Jego rola w przewozach pasażerskich wzrosła jeszcze bardziej wraz z pojawieniem się przewoz.w czarterowych oraz tanich linii lotniczych. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zmian w wielkości lotniczego ruchu pasażerskiego na największych lotniskach świata. W celu prezentacji jego znaczenia w turystyce przedstawiono zmiany wielkości międzynarodowego ruchu pasażerskiego. Celem artykułu jest r.wnież pokazanie zmian w lotniczych przewozach turystycznych związanych z wychodzeniem światowej gospodarki z kryzysu. Dla jego realizacji wybrano analizę zmian ruchu pasażerskiego og.łem i ruchu międzynarodowego. Przedstawiono także zmiany w ruchu w największych turystycznych portach lotniczych świata. Dla ukazania wpływu czynnik.w politycznych wybrano analizę zmian wielkości ruchu pasażerskiego na lotniskach w Egipcie, Maroku i Tunezji. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że wyraźne widoczne jest większe zr.żnicowanie geograficzne port.w o największym międzynarodowym ruchu pasażerskim w stosunku do lotnisk o największym ruchu og.łem. Wśr.d tych ostatnich, poza pojawieniem się nowych port.w lotniczych z Azji, tradycyjnie dużą grupę stanowią porty ze Stan.w Zjednoczonych. Wśr.d 20 największych port.w lotniczych świata najbardziej wzrosła liczba pasażer.w na lotniskach w Dubaju, Singapurze i Stambule, a w ruchu międzynarodowym w portach lotniczych Kuala Lumpur, Stambule i Taipei.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abdou, D.S., Zaazou, Z. (2013). The Egyptian Revolution and Post-economic Impact. Topics in Middle Eastern and African Economies, 15 (1), 92–115.
2.ACI Releases Preliminary World Airport Traffic Rankings (2016).
3.Airport Traffic Report (ATR) 2008, 2009. The Port Authority of NY and NJ.
4.Ayyad, M.A. (2016). Tourism Inflow Declines by 45.9% in February: CAPMAS. Pobrane z: www.dailynewsegypt.com/2016/04/04/tourism-inflow-declines-by-45-9-in-february-capmas.
5.Egyptian Holding Company for Airports and Air Navigation – EHCAAC (2015).
6.Gądek-Hawlena, T. (2012). Rola transportu lotniczego w obsłudze ruchu turystycznego w aspekcie rozwoju turystyki miejskiej na przykładzie miasta Krakowa. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, 119, 111–119.
7.Global Air Traffic & Top Airlines (2016). IATA, IMM International. 28 June 2016. Scheduled Passengers Carried. World Air Transport Statistics, 56–59th Edition. IATA, za lata 2012–2015.
8.Ilieş, A., Wendt, J.A. (2015). Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne. Gdańsk: Wyd. AWFiS w Sopocie.
9.Nowak, M., Wendt, J.A. (2010). Hurghada as One of the Major Destination of Polish Tourism. W: J.A. Wendt (red.), Chosen Problems of Geographical Research in Poland and Romania (s. 99–109). Oradea, Gdańsk: Editura Universităţii din Oradea.
10.Tłoczyński, D. (2013). Kierunki rozwoju transportu lotniczego. Studia Ekonomiczne, 143, 381–398.
11.US Department of Transportation, Burea of Transportation Statistics (2008–2015). Pobrane z: https://www.rita.dot.gov/bts/sites/default/files/rita_archives/bts_press_releases/2009/bts019_09/html/bts019_09.html (10.05.2016).
12.Wendt, J.A. (2011). Geografia turystyczna świata. Gdańsk: Wyd. UG.
13.Wendt, J.A. (2012). Changes of Polish Tourist Flows to the Eastern Adriatic. W: P. Jordan (red.), Regional Development and Regionalization in the Adriatic Space (s. 159–165). Wien: Verlag Osterreichischen Akademie der Wissenschafte.
14.www.aci.aero/data-centre/monthly-traffic-data (8.05.2016).