Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Karta praw pasażera miejskiego transportu zbiorowego

Autorzy: Wiesław Starowicz
Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, Politechnika Krakowska
Słowa kluczowe: transport pasażerski miejski transport zbiorowy karta praw pasażera
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (163-172)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Usługi miejskiego transportu zbiorowego powinny w jak najszerszym stopniu spełniać oczekiwania pasażer.w. W dzisiejszych realiach organizatorzy transportu zbiorowego lub operatorzy w polskich miastach ogłaszają przepisy porządkowe związane z przewozem os.b i bagażu oraz regulaminy przewozu środkami komunikacji miejskiej. Zar.wno w przepisach, jak i regulaminach pojawiają się sformułowania dotyczące praw pasażer.w, ale są one przeplatane z obowiązkami. Rzadko jest też mowa o gwarancji podr.ży w określonych warunkach. Najbardziej znaną formą gwarancji usług z innych gałęzi transportu jest karta praw pasażera. Dzięki wprowadzeniu karty praw pasażera pasażerowie wiedzą, czego mogą oczekiwać od przewoźnika oraz w jaki spos.b mogą dochodzić roszczeń w przypadku niedotrzymania warunk.w z jego strony. Ułatwia ona klientom wypowiadanie opinii bądź sugerowanie udoskonaleń. Natomiast przewoźnikdzięki wdrożeniu karty praw pasażera zyskuje wiele w oczach klienta, ponieważ pokazuje, że poważnie traktuje swoje zadanie, jakim jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości usług przewozowych zgodnie z zapisami w karcie praw. Karta praw pasażera w miejskim transporcie zbiorowym jest nową i rzadką inicjatywą w Polsce. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu i analizy istniejących zapis.w o prawach pasażera na podstawie przepis.w porządkowych związanych z przewozem os.b i bagażu oraz regulamin.w przewoz.w środkami komunikacji miejskiej we wszystkich miastach wojew.dzkich w Polsce. Tłem do rozważań jest analiza uwarunkowań prawnych dotyczących praw pasażer.w w Unii Europejskiej. Na podstawie dokonanego przeglądu i istniejących zapis.w formułujących prawa pasażer.w można sformułować zakres karty praw pasażera miejskiego transportu zbiorowego w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Karta Praw Pasażera Komunikacji Zbiorowej (2006). Dokumentacja działania 11.7, projektu CARAVEL, Urząd Miasta Krakowa, Kraków, 28.02.2006.
2.Mirowska-Łoskot, U. (2016), Autobus się spóźnił? Miasto zapłaci za taksówkę. Dziennik Gazeta Prawna, 22, B7.
3.Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011). Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego i Rady COM (2011) 144, 28.03.2011.
4.Raczyńska, J. (2011). Prawa pasażera w Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego, 3, 9–18.
5.Rudnicki, A. (red.). (2010). Innowacje na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego. Doświadczenia z realizacji projektu Unii Europejskiej CIVITAS-CARAVEL. Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej.
6.Starowicz, W. (2007). Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej.
7.Suchorzewski, W. (1998). Nowe podejście do jakości komunikacji miejskiej: gwarancja usług, karta pasażera, partnerstwo. materiały konferencyjne z II Ogólnopolskiej Konferencji „Komunikacja Miejska”, Łódź, 31.08.–3.09.1998.
8.Ustawa z 15.11.1984 – Prawo przewozowe. Dz.U. nr 53, poz. 272.
9.Wzmocnienie praw pasażera w Unii Europejskiej (2005). Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego i Rady COM(2005) 46, 16.02.2005.