Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Konfiguracja przestrzenna łańcuchów dostaw - uwarunkowania logistyczne i konkurencyjne

Autorzy: Marzena Frankowska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konfiguracja łańcuchów dostaw struktura przestrzenna przewaga konkurencyjna metody lokalizacji obiektów
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (39-51)
Klasyfikacja JEL: F23 L22 M19 R32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Konfiguracja łańcucha dostaw jest zagadnieniem o charakterze strategicznym. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zar.wno logistycznych, jak i konkurencyjnych uwarunkowań konfigurowania przestrzennego łańcuch.w dostaw w kontekście jego integracji funkcjonalnej i geograficznej. Podkreślono znaczenie kompleksowego podejścia do wyboru lokalizacji ogniw łańcucha dostaw, uwzględniając przy tym zr.żnicowane kryteria oraz metody
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Afuah, A., Tucci, C.L. (2003). Biznes internetowy strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
2.Arvis, J.F., Saslavsky, D., Ojala, L., Shepherd, B., Busch, Ch., Raj, A. (2014). Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy. Washington: The World Bank.
3.Chandra, Ch., Grabis, J. (2016). Supply Chain Configuration: Concepts, Solutions, and Applications. New York: Springler.
4.Chojnicki, Z. (1992). Współczesne problemy gospodarki przestrzennej. W: Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski. Poznań: Wyd. UAM.
5.Ciesielski, M. (2006). Teoretyczne podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 8.
6.Coyle, J.J., Bardi, E., Langley, C.J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
7.Fechner, I. (2007). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
8.Frankowska, M. (2016). Łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw i łańcuch wartości - próba usystematyzowania koncepcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki (w druku).
9.Gołembska, E. (1999). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa, Poznań: PWN.
10.Kawa, A. (2010). Konfigurowanie łańcucha dostaw. W: M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw. Warszawa: PWE.
11.Koźmiński, A.K. (1999). Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: PWE.
12.Logistyka e-commerce w Polsce, Prologis & JLL. Pobrane z: http://www.jll.pl/poland/pl.
13.Montoya-Torres, J.R., Ortiz-Vargas, D.A. (2014). Collaboration and Information Sharing in Dyadic Supply Chains: A Literature Review over the Period 2000–2012. Estudios Gerenciales, 30.
14.Mucchielini, J.L., Puech, F. (2006). Le choix de la localisation : le cas des multinationales françaises en Europe. Problèmes économiques, 2.909, dossier «Les stratégies d’entreprises dans la mondialisation».
15.Murphy, P.R., Wood, D.F. (2011). Nowoczesna logistyka. Warszawa: Helion.
16.Parysek, J.J. (2006). Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Poznań: Wyd. UAM.
17.Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
18.Rodrigue, J.P. (2006). Transportation and the Geographical and Functional Integration of Global Production Networks. Growth and Change, 37 (4).
19.Rodrigue, J.P., Comtois, C., Slack, B. (2013). The Geography of Transport Systems. London: Routledge.
20.Schary, P.B., Skjott-Larsen, T. (2002). Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. Warszawa: PWN.
21.Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/konfiguracja;2564266.html.
22.Veltz, P. (2005). Mondialisation, villes et territoires. Paris : Presses Universitaires de France, collection «Quadrige».