Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016

Rok wydania: 2016

Informacje

Oddajemy do rąk Czytelnik.w kolejny numer czasopisma „Problemy Transportu i Logistyki” poświęcony problematyce funkcjonowania rynku usług transportowych. Ponad 30 autorów w 19 artykułach zwr.ciło uwagę na kluczowe kwestie mobilności osób i transportu ładunk.w wynikające ze zmian w uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, w tym procesu suburbanizacji, rosnącego znaczenia środowiska naturalnego, zmian wzorc.w mobilności, konkurencji międzygałęziowej oraz integracji środk.w i gałęzi transportu, z uwzględnieniem aspekt.w ekonomicznych i prawnych proces.w i obszar.w aktywności transportowej. Dla rynku usług pasażerskich istotne są oczekiwania użytkownik.w transportu wobec transportu publicznego, zwłaszcza postulat dostępności przestrzennej i czasowej środk.w transportu oraz bezpieczeństwa i komfortu podr.ży. Rynek przewoz.w ładunk.w pozostaje pod silniejszą presją trend.w globalnych, kt.re wymuszają rozwiązania obniżające koszty procesu przemieszczania w szerokim ich ujęciu. Przedstawione wyniki badań oraz poglądy mogą się stać inspiracją dla pogłębiania rozważań i analiz odnośnie do kierunk.w rozwoju rynku usług transportowych w ujęciu globalnym, regionalnym i krajowym.

 

Redaktor czasopisma

Elżbieta Załoga

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w stosunku do transportu samochodowego

11 (7-17) Mirosław Antonowicz Więcej
2.

Prognozowanie kosztów utrzymania i eksploatacji taboru autobusowego

10 (19-28) Tadeusz Dyr, Przemysław Misiurski Więcej
3.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki

9 (29-37) Janusz Figura, Maria Michałowska Więcej
4.

Konfiguracja przestrzenna łańcuchów dostaw - uwarunkowania logistyczne i konkurencyjne

13 (39-51) Marzena Frankowska Więcej
5.

Rozwój polskiego sektora transportu w latach 1990 - 2015. Charakterystyka podstawowych kierunków jego zmian oraz perspektywy rozwoju

10 (53-62) Andrzej Grzelakowski Więcej
6.

Ewolucja postulatów przewozowych dotyczących podróży miejskich mieszkańców Gdyni w świetle wyników badań marketingowych z lat 1985 - 2015

9 (63-71) Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski Więcej
7.

Uogólniony koszt podróży na przykładzie wyboru komunikacji miejskiej i samochodu osobowego

10 (73-82) Zuzanna Kłos-Adamkiewicz Więcej
8.

Wykorzystanie analizy skupień w procesach poznawczych stratyfikacji przedsiębiorstw transportowych

8 (83-90) Andrzej Letkiewicz, Beata Majecka, Michał Suchanek Więcej
9.

Certyfikacja kompetencji przewoźników w transporcie drogowym jako element polityki transportowej

9 (91-99) Marek Łepkowski, Małgorzata Walendzik Więcej
10.

Regulacyjne uwarunkowania rozwoju rynku lotniczego w Unii Europejskiej

9 (101-109) Elżbieta Marciszewska, Paweł Zagrajek, Adam Hoszman Więcej
11.

Wykorzystanie strukturalnych miar koncentracji w analizie konkurencyjności rynku morskich przewozów kontenerowych

9 (111-119) Maciej Matczak Więcej
12.

Analyse der socjalen Akceptanz der modernen Kommunikationsloesungen


(ANALIZA AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH)
10 (121-130) Urszula Motowidlak Więcej
13.

System transportu pasażerskiego województwa zachodniopomorskiego w ocenie jego użytkowników

11 (131-141) Oliwia Pietrzak Więcej
14.

Kształtowanie mobilności miejskiej w odniesieniu do komunikacji społecznej na przykładzie Gdyni

10 (143-152) Adam Przybyłowski Więcej
15.

Żegluga odrzańska jako ogniwo intermodalnych łańcuchów transportowych

10 (153-162) Wojciech Rymer, Anna Wolnowska Więcej
16.

Karta praw pasażera miejskiego transportu zbiorowego

10 (163-172) Wiesław Starowicz Więcej
17.

Port lotniczy Szczecin w badaniach naukowych

14 (173-186) Dariusz Tłoczyński Więcej
18.

Zmiany w światowym transporcie lotniczym w segmencie turystycznym w latach 2008 - 2015

11 (187-197) Jan A. Wendt, Tomasz Wiskulski Więcej
19.

O pilnej potrzebie zmian unormowania tzw. reklamacji w wewnętrznym prawie przewozowym

11 (199-209) Krzysztof Wesołowski, Dorota Ambrożuk Więcej