Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.33-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Analysis of external sources of hazards in civil air operations
(Analiza zewnętrznych źródeł zagrożeń cywilnych operacji lotniczych)

Autorzy: Katarzyna Chruzik
Department of Aviation Technologies, Transport Faculty, Silesian University of Technology

Karolina Wiśniewska
Department of Aviation Technologies, Transport Faculty, Silesian University of Technology

Radosław Fellner
Department of Aviation Technologies, Transport Faculty, Silesian University of Technology
Słowa kluczowe: transport lotniczy źródła zagrożeń analiza ryzyka bezpieczeństwo port lotniczy
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (59-71)
Klasyfikacja JEL: L93
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wykonanie pierwszego etapu procesu zarządzania ryzykiem dla cywilnych operacji lotniczych, dlatego niezbędne jest zidentyfikowanie i sklasyfikowanie zewnętrznych źródeł zagrożeń. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych narzędzi współczesnego systemowego podejścia do modelowania procesów. Najogólniej zobrazować je można jako system wzajemnie powiązanych działań i decyzji, mających na celu integrację i koordynację procesów w organizacji przy współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Celem zarządzania jest więc poprawa sprawności, skuteczności i efektywności funkcjonowania, a w przypadku zarządzania ryzykiem wynikającym z procesów transportowych poprawa bezpieczeństwa lotów. W publikacji opisano propozycję metody zarządzania ryzykiem w transporcie lotniczym z analizą zewnętrznych źródeł zagrożeń cywilnych operacji lotniczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annex 19. (2013). Safety Management, ICAO, 1st edition, Montreal.
2.Annex 13. (2010). Aircraft Accident and Incident Investigation, ICAO, 10th edition, Montreal.
3.Chruzik, K. (2016).Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
4.Doc 9859. (2009). Safety Management Manual (SMM). ICAO, p. xii.
5.Guide to the Project Management Body of Knowledge. (2013). 5th edition. PMI.
6.Lasek, M. (2015). Omówienie stanu bezpieczeństwa w 2015 r. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego - rok 2015, PKBWL.
7.PRINCE2®. Crown.
8.Pritchard, C. (2001). Zarządzanie ryzykiem w projektach. WIG-Press, Warszawa.
9.Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC, Official Journal of the European Union L 295, 12.11.2010, p. 35–50.
10.Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European
11.Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007,Official Journal of the European Union L 122, 24.4.2014, p. 18–43.
12.Kadziński, A. (2014). Rozdział 3. [In:] L. Lewicki, J. Wrzesińska. (eds). Podręcznik: Istotne aspekty BHP, Poznań.
13.Krystek, R. (ed.). (2009). Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu, Tom II: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, Warszawa.
14.Załęski, K., Compa, T. (2013). Wybrane aspekty bezpieczeństwa w portach lotniczych. Logistyka, 6/2013, p. 490−499.
15.Zarządzenie Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych, Dz. U. ULC z dn. 29 grudnia 2006 r., poz. 43.
16.Zieliński, M. (2010). Bezpieczeństwo w porcie lotniczym. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 51/2010, p. 157-180.
17.European Aviation Safety Plan (EASp) 2014-2017, EASA, Brussels 2014.
18.www.ulc.gov.pl.
19.Chruzik, K., Fellner, A. (2016). Polish transport safety platform. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 90, p. 25-36. ISSN: 0209-3324. DOI: 10.20858/sjsutst.2016.90.3.