Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.33-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
"Business case" activities in aviation. Evidence from research at Katowice Airport
(“Business case” w działalności lotniczej. Wyniki badań w katowickim porcie lotniczym)

Autorzy: Andrzej Fellner
Katedra Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe: air transport SHERPA GNSS Business Case airport
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (7-14)
Klasyfikacja JEL: M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podczas wykonywania badań w ramach europejskich programów związanych z implementacją nowych technik i technologii w lotnictwie, okazało się niezbędne przygotowanie analizy biznesowej w formie dokumentu „Business Case”. W wyniku zrealizowania trzech międzynarodowych projektów oraz walidacji przyjętych założeń podczas zajęć warsztatowych, został zaakceptowany i przyjęty na forum europejskim teoretyczny model sporządzania tego dokumentu. Na tej podstawie konieczne było przygotowanie odpowiedniego rozwiązania modelowego w każdym państwie. W artykule przedstawiono zarys teoretyczny przyjętego modelu jako metody analizy handlowej, która powinna być zastosowana w transporcie lotniczym, podczas wprowadzania nowych technik i technologii. Algorytm wykonania dokumentu „Business Case” został przedstawiony w kolejnych częściach materiału a jego walidacja nastąpiła podczas międzynarodowego projektu SHERPA (Support ad-Hoc Eastern Region Pre-operational Actions w GNSS), w ramach którego implementowano 21 procedur podejścia RNAV GNSS na polskich lotniskach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aeronautical Information Publication of Poland, AD EPKT 1-1, PANSA, p. 163.
2.Guidance Part 1: Scenarios Procedure Design and Business Case. SHERPA PANSA-NSRD21EP, 30.11.2012.
3.Guidance Part 2: Business Case and EGNOS Service Provision. SHERPA PANSA-NSRD2IEP, 27.02.2013.
4.Operational and Functional model of LPV approaches in the ECAC area, OFM-LPV 2.0, 23.04.2007.
5.ICAO. Performance Based Navigation Manual. Doc 9613, fourth edition. 2012.
6.Eurocontrol. RNAV Approach Benefits Analysis - Final Report, 20/05/2009.
7.Fellner, A. (2013). Polish National Scenario Report. GSA Prague. SHERPA-PANSA NSR-D21EP, p. 3-30.
8.Standard Inputs for Eurocontrol Cost Benefit Analyses. (2013). Eurocontrol, p. 5-37.