Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Logistics centres of eastern Poland in the Pan-European transport corridor no. 2
(Centra logistyczne Polski Wschodniej w II Paneuropejskim Korytarzu Transportowym)

Autorzy: Bartosz Zakrzewski
Motor Transport Institute, Warsaw
Słowa kluczowe: infrastruktura transportowa międzynarodowy korytarz transportowy nr 2 integracja europejska współpraca transportowa centra logistyczne autostrada A2
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (219-228)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przesunięcie granicy celnej Unii Europejskiej na linię Bugu i pojawienie się inwestorów zagranicznych na wschodzie Polski w pasie oddziaływania II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego stworzyło w ostatnich latach nowe możliwości rozwojowe. Celem artykułu jest scharakteryzowanie centrów logistycznych i ich potencjału na przykładzie  Polski wschodniej, w pasie Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr II. Analizę charakteru, funkcjonalności i rodzajów centrum logistycznego zakończono wyprowadzeniem przez autora własnej definicji centrum logistycznego. W artykule opisano inwestycje transportowe we wschodniej części Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr II oraz wskazano na zagrożenia, np. konkurencję za wschodnią granicą ze strony centrów logistycznych lokalizowanych na Białorusi, które mogą przechwytywać ruch towarowy z Rosji i Chin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banak, M. (2011). Siedlce i Łosice jako potencjalne centra logistyczne na Mazowszu. Kwartalnik Celny, 2 (13).
2.Banak, M., Brdulak, J., Krysiuk, C., Pawlak, P. (2014). Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce. Warszawa: ITS.
3.Brdulak, J. (1989). Transport wodny śródlądowy jako element systemu transportowego Polski. Warszawa:SGPiS.
4.Brdulak, J. (1995). Projekt organizacyjno-ekonomiczny infrastruktury technicznej makroregionu województw bialsko-podlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i tarnobrzeskiego. Warszawa: Bizant.
5.Brdulak, J., Kucharuk, T., Piekarzewska, H. (1996). Niektóre uwarunkowania rozwoju gospodarczego Mazowsza.Warszawa: SGH.
6.Brdulak, J., Zakrzewski, B. (2008). Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania centrum logistycznegow Małaszewiczach – założenia teoretyczne. Transport Samochodowy, 4, 26–37.
7.Brdulak, J., Zakrzewski, B. (2013). Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu. Warszawa: ITS.
8.Brdulak, J., Zakrzewski, B. (2013). Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centres. Archives of Transport, 27–28 (3–4), 25–43.
9.Fechner, I., Szyszka, G. (2006). Centra logistyczne jako element integracji regionów. In: B. Liberadzki, L.
10.Mindur (eds.), Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Warszawa: ITEE.
11.Kuśmińska-Fijałkowska, A., Łukasik, Z. (2011). The Land Trans-Shipping Terminal In Processes Flow Stream Individuals Intermodal Transportion. TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 5, 395–400.
12.Kuśmińska-Fijałkowska, A., Łukasik, Z. (2015). European Establishing a Framework for Maritime Spatial Planning. In: A. Weintrit, T. Neumann (eds.), Information, Communication and Environment. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (pp. 135–138). CRC Press/Balkema.
13.Kuśmińska-Fijałkowska, A., Łukasik, Z. (2015). Information and Communication Technologies in the Area with a Complex Spatial Structure. In: A. Weintrit, T. Neumann (eds.), Information, Communication and Environment. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (pp. 131–134). CRC Press/ Balkema.
14.Paprocki, W. (2003). Ekonomiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania Centrów Logistycznych. Warszawa: Komitet Transportu PAN.
15.Przybylski, R. (2015). Białoruska strategia logistyczna. Przewoźnik, 4 (43), 36–37.
16.Skowron-Grabowska, B. (2010). Centra logistyczne w łańcuchach dostaw. Warszawa: PWE.
17.Zakrzewski, B. (2007). Międzynarodowe korytarze transportowe w Polsce. Kwartalnik Celny, 2 (2), 12–14.
18.Zakrzewski, B. (2008). Wizja centrum logistycznego w Małaszewiczach. Kwartalnik Celny, 1 (3), 14–16.
19.Zakrzewski, B. (2008). Sieć drogowa północnej Lubelszczyzny. Kwartalnik Celny, 3 (5), 21–24.
20.Zakrzewski, B. (2008). Projekt organizacyjny centrum logistycznego w Małaszewiczach. Biuletyn Informacyjny ITS, 3, 26–34.