Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Dolna Wisła w świetle współczesnych problemów rozwoju społeczno - gospodarczego Polski

Autorzy: Krystyna Wojewódzka-Król
Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Sopot
Słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy Polski dolna Wisła
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (209-218)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy jest wykazanie, że kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły może być jednym ze skuteczniejszych sposobów budowania dobrobytu – zwiększania produktywności nieefektywnych dziś działów gospodarki oraz poprawy jakości życia społeczeństwa dzięki eliminacji zagrożeń związanych z gospodarką wodną czy energetyką. Wykazano, że dolna Wisła jest odcinkiem o niezwykłym potencjale i jego kompleksowe zagospodarowanie mogłoby przynieść gospodarce wiele korzyści w sektorach o niskiej produktywności, które obecnie hamują rozwój społeczno-gospodarczy. Kaskada dolnej Wisły, jako inwestycja infrastrukturalna, o długim okresie realizacji, a jednocześnie relatywnie niewielkich rocznych nakładach, mogłaby być jednym ze sposobów przyspieszenia rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia społeczeństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Matczak, M., Ołdakowski, B. (2015). Żegluga śródlądowa na Wiśle w obsłudze portów morskich Trójmiasta – wstępna ocena potencjału rynkowego (s. 86–89). Global Compact. Raport „Żegluga śródlądowa– Wisła”.
2.Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacji i przywrócenia żeglowności dolnej Wisły na odcinku Warszawa–Gdańsk (2014). Akademia Morska w Gdyni, Agencja Rozwoju Mazowsza. Gdynia.
3.Polska może uciec z pułapki średniego dochodu (2016). Informacja prasowa. Warszawa, 18 lutego. Pobrane z: http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/kierunki-2016-Deloitte-i-DNB.html (20.03.2016).
4.Strategia rozwoju portu Gdańsk do 2027 r. (2015). Materiały portu Gdańsk.
5.Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2015). Badania społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły. Etap I: Społeczno-ekonomiczne przesłanki zagospodarowania dolnej Wisły. Sopot: Energa SA.
6.Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2016). Badania społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły. Etap III: Szacunek kosztów i korzyści kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły. Sopot: Energa SA.
7.Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce (2012). Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association. Marzec.