Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Global navigation satellite systems applications in different modes of transport
(Wykorzystanie globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych w różnych gałęziach transportu)

Autorzy: Jacek Januszewski
Gdynia Maritime University, Faculty of Navigation
Słowa kluczowe: globalne nawigacyjne systemy satelitarne (GNSS) gałęzie transportu rynek i zastosowania GNSS
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (117-125)
Klasyfikacja JEL: R42 Y10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obecnie (lipiec 2016) można wyróżnić cztery gałęzie transportu – drogowy, kolejowy, morski i lotniczy. W każdej z nich nieprzerwana znajomość bieżącej pozycji użytkownika jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie i ekonomii transportu. Informację o pozycji mogą zapewnić satelitarne systemy nawigacyjne SSN (GPS, GLONASS) i systemy wspomagające SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN). Dwa kolejne globalne SSN i jeden SBAS są w trakcie budowy. W artykule udzielono odpowiedzi na kilka pytań: w jakiej gałęzi transportu w/w systemy są najczęściej stosowane i dlaczego oraz który system jest preferowany w poszczególnych gałęziach i rejonach świata. Dla każdej z czterech gałęzi porównano także zastosowania GNSS, możliwości odbiorników GNSS i wykorzystywanie przez nich satelitów różnych systemów, a dodatkowo przedstawiono wyniki analizy porównawczej odbiorników GNSS przeznaczonych dla poszczególnych gałęzi transportu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BeiDou Navigation Satellite System. Available at: en.beidou.gov.cn (22.06.2016).
2.Betz, J.W. (2016). Engineering Satellite-Based Navigation and Timing. New Jersey: John Wiley & Sons. Egnos. Available at: www.egnos-portal.eu (22.06.2016).
3.El-Rabbany, A. (2002). Introduction to GPS The Global Positioning System. Boston–London: Artech House.
4.Federal Radionavigation Plan (2014). Department of Defence, Department of Homeland Security and Department of Transportation, National Technical Information Service. Springfield, Virginia.
5.GNSS Market Report (2010). Issue 1. Prague: The European GNSS Agency, October.
6.GNSS Market Report (2012). Issue 2. Prague: The European GNSS Agency, May.
7.GNSS Market Report (2013). Issue 3. Prague: The European GNSS Agency, October.
8.GNSS Market Report (2015). Issue 4. Prague: The European GNSS Agency, March.
9.GPS World. Available at: www.gpsworld.com (25.06.2016).
10.GPS. Available at: www.gps.gov (23.06.2016).
11.Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Wasle, E. (2008). GNSS – Global Navigation Satellite Systems GPS, GLONASS, Galileo, and more. Wien–NewYork: Springer.
12.IAC. Available at: www.glonass-iac.ru (22.06.2016).
13.Inside GNSS. Available at: www.insidegnss.com (24.06.2016).
14.Jackson State University. Available at: www.jsums.edu (22.06.2016).
15.Januszewski, J. (2012). New satellite navigation systems and modernization of current systems, why and for whom? Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 32 (104), 58−64.
16.Januszewski, J. (2014). Shipborne satellite navigation systems receivers, exploitation remarks. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 40 (112), 67–72.
17.Januszewski, J. (2016). The analysis of the possibility of the simultaneous use of two and more SNS in different modes of transport. 16th International Conference Transport Systems Telematics. Katowice−Ustroń.
18.Kaplan, E.D., Hegarty, C.J. (2006). Understanding GPS Principles and Applications. Boston–London: Artech House.
19.Prasad, R., Ruggieri, M. (2005). Applied Satellite Navigation Using GPS, Galileo, and Augmentations Systems. Boston–London: Artech House.