Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Twórcy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu (dorobek 70-lecia)

Autorzy: Elżbieta Załoga
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: jubileusz 70-lecia szkoła naukowa ekonomika transportu Szczecin
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (57-69)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Szczecińscy ekonomiści świętują jubileusz 70-lecia aktywności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie transportu. W 1946 roku powołano w Szczecinie pierwszą w historii tego miasta szkołę wyższą. Była nią filia prywatnej wówczas uczelni Akademii Handlowej w Poznaniu. Po czterech latach uczelnię upaństwowiono, następnie kilkakrotnie zmieniano jej nazwę oraz strukturę organizacyjną. Transport wyznaczono na profil naukowy i dydaktyczny szczecińskiej uczelni, co dało podstawę do rozwoju myśli ekonomicznej w tym obszarze. W artykule przedstawiono wybrane informacje o historii i dorobku naukowym szczecińskiego ośrodka akademickiego w zakresie ekonomiki transportu. Scharakteryzowano dorobek i sylwetki czterech żyjących twórców szczecińskiej szkoły transportu drugiego pokolenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berczyński, S. (2015). O powiązaniach i działalności profesora Huberta Bronka w Politechnice Szczecińskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 869. Problemy Transportu i Logistyki, 29, 29–32.
2.Droga do profesury (2015). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 869. Problemy Transportu i Logistyki, 29, 55–63.
3.Grzywacz, W. (2010). Mój nauczyciel – profesor Waldemar Małek. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 628. Problemy Transportu i Logistyki, 13, 45–56.
4.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Dz.U. nr 179, poz. 1065.
5.Tomanek, R. (2010). Rola Wojciecha Bakowskiego w dyskusji dotyczącej przekształceń organizacyjnych operatorów zbiorowego transportu miejskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 628. Problemy Transportu i Logistyki, 13, 169–176.
6.Załoga, E. (2010). Dorobek naukowy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu (z perspektywy 65 lat). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 628. Problemy Transportu i Logistyki, 13, 187–215.
7.Załoga, E., Szczepankowski, M. (2007). Wkład Profesora Waldemara Grzywacza w rozwój współczesnej ekonomiki transportu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 454. Ekonomiczne Problemy Usług, 9.