Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Katowicka szkoła ekonomiki transportu - profil naukowo-badawczy i dydaktyczny

Autorzy: Maria Michałowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Transportu
Słowa kluczowe: procesy dydaktyczne dorobek naukowy logistyka ekonomika transportu Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (17-25)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono w zarysie genezę oraz etapy rozwoju działalności Zespołu Katedry Transportu, funkcjonującego w strukturze Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w zakresie realizacji funkcji naukowo-badawczych, badawczo-eksperckich oraz edukacyjnych. W ciągu 48 lat istnienia zespołu zajmującego się ekonomiczną problematyką transportu, spedycji i logistyki można wymienić etap kształtowania profilu ośrodka naukowo-badawczego, założonego przez doc. Jana Wiesnera oraz okres, w którym pracownicy Katedry kontynuują przyjęte standardy oraz podejmują nowe inicjatywy, uzasadnione szeroko rozumianymi przemianami. Zespół prowadzi badania naukowe ważne z punktu widzenia istniejących megatrendów, jak również rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Górnego Śląska oraz kraju. Badania naukowe, dorobek publikacyjny i doświadczenie zawodowe kadry wiążą się bezpośrednio z prowadzonymi procesami kształcenia na kierunku ekonomia w ramach specjalności transport i logistyka oraz studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku logistyka o tytule zawodowym inżyniera oraz nowo uruchomionych, trzysemestralnych studiach drugiego stopnia na kierunku logistyka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grzelakowski, A.S. (2006). Ekonomika transportu jako dziedzina badań sektora transportu oraz jego relacji z otoczeniem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 435. Ekonomiczne Problemy Usług, 3, 59–69.
2.Michałowska, M. (red.) (2014). Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 165.
3.Michałowska, M. (red.) (2012). Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice.
4.Michałowska, M. (red.) (2009). Efektywny transport – konkurencyjna gospodarka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice.
5.Michałowska, M. (red) (2015). Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 143.
6.Mikulski, J. (red.) (2015). Tools of Transport Telematics. 15th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2015, Wrocław, Poland, April 15–17. Selected Papers. Berlin: Springer.
7.Roszko, K. (1980). Bibliografia transportu Polski 1945–1970. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.