Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Rozwój warszawskiej szkoły ekonomiki transportu z perspektywy 110-lecia SGH w Warszawie

Autorzy: Elżbieta Marciszewska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Transportu, Kolegium Zarządzania i Finansów

Izabela Bergel
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Transportu, Kolegium Zarządzania i Finansów
Słowa kluczowe: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ekonomika transportu badania i dydaktyka
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (9-16)
Klasyfikacja JEL: Y90
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono ewolucję badań naukowych i dorobek warszawskiej szkoły ekonomiki transportu. Obchodząca 110-lecie swojego istnienia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wpisała się na trwałe w tworzenie podstaw teoretycznych funkcjonowania gospodarki i jej sektorów, w tym sektora transportowego uznawanego za „krwiobieg” gospodarczy. Już we wczesnych latach funkcjonowania warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, a następnie SGPiS, problematyka transportu pojawiała się w wykładach z zakresu historii i geografii gospodarczej. W okresie powojennym nauka o transporcie i jego wieloaspektowych problemach ekonomicznych zajmowała coraz więcej należnego jej miejsca w badaniach i dydaktyce. W 1967 roku powstała – założona przez nestora nauk o transporcie prof. Mariana Madeyskiego – Katedra Transportu, która w przyszłym roku obchodzić będzie półwiecze istnienia. Jej roli w rozwoju myśli ekonomicznej w zakresie transportu poświęcono w artykule szczególną uwagę. W SGH drugim silnym zespołem zajmującym się problematyką ekonomiczną transportu były jednostki skupione przy ówczesnym Wydziale Handlu Zagranicznego, obecnie Kolegium Gospodarki Światowej. Obchody 110-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim są dobrą okazją do podsumowań dorobku warszawskiej szkoły ekonomiki transportu, jako jednego z wiodących ośrodków naukowych w zakresie badania ekonomiczno-finansowych oraz zarządczych aspektów i zjawisk występujących w sektorze transportu i logistyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cygler, J., Aluchna, M., Marciszewska, E., Witek-Hajduk, M.K., Materna, G. (2013). Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
2.Gajewski, J., Paprocki, W., Pieriegud, J. (red.) (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa. Pobrane z: http://www.efcongress.com/sites/default/files/publikacja_ekf_2016_cyfryzacja_gospodarki_i_spoeczestwa.pdf.
3.Gajewski, J., Paprocki, W., Pieriegud, J. (red.) (2015). Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa.
4.Kuhn, T.S. (1985). Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Warszawa: PIW.
5.Liberadzki, B. (2006). Marian Madeyski (1905–1978). Przegląd Komunikacyjny, 7/8.
6.Marciszewska, E. (red.) (2013). Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Marciszewska, E., Pieriegud, J. (red.) (2009). Benchmarking and best practices in transport sector. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
8.Pieriegud, J. (red) (2015). System transportowy Polski – 10 lat w Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
9.Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi (2016). Praca zbiorowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.