Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Szacunek wielkości popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego w Szczecinie na lata 2015–2017

Autorzy: Wojciech Bąkowski
Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
Słowa kluczowe: popyt przychody samozaspokojenie substytut
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (233-244)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ustalanie wielkość popytu na usługi w transporcie zbiorowym wymaga dużej wiedzy, umiejętności i zastosowania różnych metod badawczych. W przypadku ustalania przyszłych kwot pieniężnych ze sprzedaży biletów dla potrzeb planowania budżetu samorządu miejskiego można zastosować metodę względnie prostą i niewymagającą znacznej pracochłonności. Celem artykułu jest przedstawienie prostej techniki obliczeń opartej na zasadzie przyrostów krańcowych z uwzględnieniem zmian w czynnikach wpływających na popyt. Głównymi czynnikami wpływającymi na popyt jest liczba i struktura wiekowa mieszkańców oraz liczba zarejestrowanych samochodów. Z zaprezentowanych zestawień i obliczeń wynika, że w latach 2015–2017 roku nastąpi spadek przychodów ze sprzedaży biletów spowodowany wzrostem liczby samochodów osobowych w Szczecinie i zmiany struktury wiekowej mieszkańców.

Bibliografia

1.Grzelec K., Badanie wielkości i struktury popytu jako podstawa rozliczeń usług miejskiego transportu zbiorowego w ramach porozumień międzygminnych Gdyni, „Transport Miejski i Regionalny” 2014, nr 4.
2.Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2013.
3.Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
4.Png I., Lehmana D., Ekonomia menedżerska, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
5.Szarata A., Budowa modelu symulacyjnego województwa małopolskiego –model popytu, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 10.
6.Whitehead G., Ekonomia, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.