Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Profesor Hubert Bronk – twórca, rektor, dziekan

Autorzy: Piotr Niedzielski
Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (15-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Profesor Hubert Bronk w oczach przyjaciół i współpracowników