Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI
CC BY-SA 

Issue archive / nr 2 (46) 2019
Strona redakcyjna
(Editorial page)

Year of publication:2019
Page range:1 (2-2)
Download file

Article file