Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.46-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (46) 2019
IDENTIFICATION OF GOOD PRACTICES FOR RAILWAY SYSTEMS IN URBAN AREAS

Authors: Piotr Soczówka
Politechnika Śląska

Renata Żochowska
Politechnika Śląska

Aleksander Sobota
Politechnika Śląska

Marcin Jacek Kłos
Politechnika Śląska
Keywords: metropolitan railway system good practices urban agglomerations
Year of publication:2019
Page range:12 (69-80)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In many urban areas railway systems have been introduced in recent years. Rapid metropolitan railway may be solution to many transport problems of modern urban agglomerations such as congestion or pollu-tion. In order to encourage people to use means of public transport such as metropolitan railway systems it is necessary to introduce solutions for its functioning which are beneficial. The paper presents a procedure of identifying such solutions – which are called good practices, in existing metropolitan railway systems. Identified solutions may be later transferred to other systems to increase the level of service.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bretschneider, S., Marc-Aurele, F., Wu, J. (2004). “Best Practices” Research: A Methodological Guide for the Perplexed.
2.Journal of Public Administration Research and Theory, 15 (2), 307–323.
3.Drewnowski, A., Małachowski, K. (2018). Problematyka efektywnej realizacji przewozów pasażerskich w głównych relac-jach w ramach koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Problemy Transportu i Logistyki, 41 (1), 29–41.
4.Fang, C., Yu, D. (2017). Urban agglomeration: An evolving concept of an emerging phenomenon. Landscape and Urban Planning, 162, 126–136.
5.Serrat, O. (2010). Knowledge Solutions. Tools, methods, and approaches to drive development forward and enhance its effects.
6.Manila: Asian Development Bank.
7.Rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki trans-portu kolejowego.
8.Internet sources
9.NRC (2010). Identifying and Promoting Effective Practices. Downloaded from: http://strengtheningnonprofits.org/
10.http://skm.pkp.pl
11.http://ztm.waw.pl
12.http://skm.warszawa.pl
13.http://lka.lodzkie.pl
14.http://kolej.metropoliapoznan.pl
15.http://malopolskiekoleje.pl
16.http://bdl.stat.gov.pl
17.http://utk.gov.pl