Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.46-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (46) 2019
COWORKING – NOWY PRODUKT DLA PASAŻERA KOLEI
(COWORKING – NEW SERVICES FOR RAILWAY PASSENGERS)

Authors: Mirosław Antonowicz
Akademia Leona Koźmińskiego

Katarzyna Bogucka
PKP SA
Keywords: coworking shared office shared spaces railway stations sharing economy
Year of publication:2019
Page range:12 (7-18)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

PKP SA, while providing solutions meeting traveller’s social needs, examines the possibility of develop-ment of new services, which are a result of the new economic trend – sharing economy. This essay presents the history and concept of the aforementioned trend, the role and the significance of railway stations, and their advantages as a location for this type of service. Confronting the passengers’ profile and expectations with innovative solutions allows to develop new products and services. Research carried out among the passengers of PKP Intercity SA shows great business potential for coworking spaces and its potential im-pact on the image of railway and the brand itself, which will gradually change depending on the provided service standard.
Download file

Article file

Bibliography

1.Buras, T., Pilch, J., Yankilevich, I., Czarnecki, D., Kowa, K., Wojtczak, W. (2018). Elastyczne miejsca pracy w Polsce, vol. 2.
2.Pobrane z: http://www.savills.pl/_news/article/112850/239056-0/3/2018/raport-elastyczne-miejsca-pracy-w-polsce.
3.CBOS (2017). Korzystanie z telefonów komórkowych. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_099_17.PDF.
4.Coworking Poland (2018). Coworking w Polsce 2018 – trendy, rozwój, perspektywy. Pobrane z: http://www.coworkingpoland.
5.pl/coworking-w-polsce-2018/.
6.Deskmag (2018). The 2018 Global Coworking Survey. Pobrane z: http://www.deskmag.com/en/background-of-the-2018-global-coworking-survey-market-research.
7.Foertsch, C. (2016). Coworking Forecast. Pobrane z: http://www.deskmag.com/en/2016-forecast-global-coworking-sur-vey-results.
8.Hamari, J., Sjoklint, M., Ukkonen, A. (2015). The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption.
9.Pobrane z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/asi.23552.
10.Jones, D., Sundsted, T., Bacigalupo, T. (2009). I’m outta here! How co-working is making the office obsolete. Austin: No-tanMBA Press.
11.Kotler, P. (1994). Marketing. Warszawa: Gebethner i Ska.
12.Łuba, P, Senger, K., Kwiatkowski, B., Tomkiewicz, E. (2016). (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje. Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc.pdf.
13.Moksa, M. (2018). Co-working w Polsce 2018. Pobrane z: http://o4.network/wp-content/uploads/2018/03/Coworkingi-w-Polsce-raport-2.pdf.
14.Oldenburg, R. (1999). The great good place: cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart
15.of a community. Cambridge: Da Capo Press.
16.PKP (2014). Eksploracyjne badanie użytkowników dworców kolejowych.
17.PKP (2016). Badanie satysfakcji z podróży w pociągach PKP Intercity.
18.PKP (2017a). Raport roczny Grupy PKP 2017.
19.PKP (2017b). Strategia PKP SA na lata 2016–2020 (z perspektywą do 2023 r.).
20.PKP (2018). Potencjał usługi coworkingu na dworcach kolejowych PKP SA.
21.Spinuzzi, C. (2012) Working alone, together: Coworking as emergent collaborative activity. Journal of Business and Techni-cal Communication, 26 (4), 399–441.
22.Stachura, P., Kuligowska, K. (2018). Coworking – geneza zjawiska i perspektywy rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia vol., sectio H, 52 (2), 154–160.
23.Taczalska, A. (2017). Rozwój biur coworkingowych na świecie i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 35 (3), 137–166.
24.Vejlgaard, H. (2008). Anatomy of trend. New York: McGraw-Hill.
25.Włodarczyk-Śpiewak, K. (2011). Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Soc-jologiczny, 3, 63–80.
26.Ziobrowska, J., Kalina-Prasznic, U. (2017). Sharing economy jako nowy trend konsumencki. Pobrane z: http://www.bib-liotekacyfrowa.pl/publication/83823 (2018).
27.Zuba-Ciszewska, M. (2016). Zaufanie w tworzeniu wartości spółdzielni. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 259, 178–184.