Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (45) 2019
EWOLUCJA STRUKTUR INSTYTUCJONALNYCH I MECHANIZMÓW PROKONKURENCYJNYCH NA RYNKU PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH W REGIONACH
(EVOLUTION OF INSTITUTIONAL STRUCTURES AND PRO-COMPETITIVE MECHANISMS ON THE RAIL TRANSPORT MARKET IN THE REGIONS)

Authors: Jakub Majewski
Fundacja „Pro Kolej”
Keywords: railway PSO competition
Year of publication:2019
Page range:11 (63-73)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article describes the institutional background of the passenger rail crisis in Poland between 1990 and 2015. It indicates the stages of transformation of entities and procedures. It also draws attention to dependencies, between the models for ordering and financing PSO and their quality and effectiveness. The analysis is based on the assessment of formal and legal changes and statistics illustrating the market share of carriers. The conclusions, on the other hand, indicate the advantages of a model based on a strong and competent decision-making center and a competitive mode of selecting rail operator, and thus constitute a practical recommendation as to further transformations of the railway sector in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bobińska, K. (2008). The Defense of Monopoly as a Determinant of the Process of Transformation of State-owned Infrastructure
2.Sectors in Poland. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 1, 131–150.
3.Jaster, G. (2004). Konkurencja w przewozach kolejowych – doświadczenia na rynku niemieckim. Materiały konferencyjne
4.Konkurencja na torach – szanse i zagrożenia. Warszawa: Railway Business Forum.
5.Majewski, J., Zajfert, M. (2015). Doświadczenia rozwoju konkurencji w kolejowych przewozach pasażerskich w Polsce.
6.W: Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Public Trans 2011. VI konferencja naukowo-techniczna
7.(s. 54–68). Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji.
8.Ministerstwo Infrastruktury (2008). Komunikat Nr 128 (148) z dnia 22.12.2008 r. Samorządy województw udziałowcami
9.spółki PKP Przewozy Regionalne.
10.NIK (2008). Informacja o wynikach kontroli organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.
11.Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
12.Schöller, O., Borcherding, A. (2004). Die Reform des staatlichen Eisenbahnsystems in Schweden. Internationales Verkehrswesen,
13.5, 188–191.
14.Sengelov, K. (2004). DSB wants to become Europe`s preferred passenger train operator. Railway Gazette International, 12,
15.Szałucki, K. (2012), Ekonomiczna efektywność przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego w świetle powierzeniowej
16.formuły wykonywania zadań przewozowych. Problemy Transportu i Logistyki, 19, 205–214.
17.UTK (2016). Warunki rozwoju konkurencji na rynku przewozów o charakterze użyteczności publicznej – ocena na podstawie
18.zawieranych umów. Warszawa: Urząd Transportu Kolejowego.
19.Zajfert, M. (2013). Kolejowe przewozy pasażerskie o charakterze użytku publicznego – doświadczenia ostatnich 20 lat
20.transformacji kolei w Polsce. Studia Ekonomiczne, 3 (78), 456–481.
21.Zajfert, M. (2015a). Charakterystyka ilościowa fazy rozwoju Polski na tle innych krajów. Studia Ekonomiczne, 3 (86), 331–344.
22.Zajfert, M. (2015b). Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce. Gospodarka
23.Narodowa, 6, 71–99.
24.Zajfert, M. (2016), Transformacja sektora transportu kolejowego w Polsce. Warszawa: INE PAN.