Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.43-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (43) 2018
PARAMOUNT CLAUSE IN THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS BY ROAD AND RAIL

Authors: Konrad Garnowski
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: transport law CMR Convention CIM Convention paramount clause
Year of publication:2018
Page range:8 (139-146)
Klasyfikacja JEL: K12 K22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paramount clause is the particular in the consignment note drawn during the performance of international carriage of goods by road and rail, according to which the carriage is subject to the provisions of applicable convention, notwithstanding any clause to the contrary. Inclusion of the entry is one of the carrier’s obligations, which in practice is not always performed. In the article the author describes the consequences of the lack of such particular and indicates situations in which the carrier may be held liable for the damage caused by this omission. However, the author eventually presents the view that due to the serious evidential difficulties it would be unlikely to obtain damages for the failure to include the paramount clause.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego
2.towarów (CMR): komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Clarke, M.A. (2009). International carriage of goods by road: CMR. London: Informa.
4.Clarke, M.A., Yates, D. (2008). Contracts of carriage by land and air. London: Informa.
5.Czachórski, W., Brzozowski, A., Safjan, M., Skowrońska-Bocian, E. (1994). Zobowiązania: zarys wykładu. Warszawa:
6.Wyd. Naukowe PWN.
7.Gniewek, E., Burian, B. (eds.) (2008). Kodeks cywilny: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
8.Godlewski, J. (2007). Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM). Gdynia:
9.Wyd. Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
10.Górski, W., Wesołowski, K. (2006). Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji: Kodeks cywilny – Prawo
11.przewozowe – CMR: stan prawny na dzień 15 sierpnia 2005 r. Gdańsk: ODDK.
12.Hill, D.J., Messent, A.D., Glass, D.A. (2000). CMR: contracts for the international carriage of goods by road. London:
13.Lloyd’s of London Press.
14.Loewe, R. (1975). Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods
15.by Road (CMR). Geneve.
16.Olejniczak, A. (ed.) (2018). System prawa prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
17.Radwański, Z., Olejniczak, A. (2010). Zobowiązania – cześć ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
18.Szanciło, T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa:
19.C.H. Beck.
20.Theunis, J. (ed.) (1987). International carriage of goods by road (CMR). London , New York: Lloyd’s of London Press.
21.Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa:
22.Wolters Kluwer.