Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.43-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (43) 2018
TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY ASPEKT PRZEŁADUNKU WYSOKOTEMPERATUROWEJ SMOŁY WĘGLOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X NA TERENIE PORTU MORSKIEGO SZCZECIN
(Technical technology aspects of high-temperature coal pitch reloading, by the example of X company in port of Szczecin)

Authors: Katarzyna Kędzierska
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska

Mariusz Sowa
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: transport reloading process dangerous cargo high-temperature coal tar trans-shipment technology
Year of publication:2018
Page range:8 (43-50)
Klasyfikacja JEL: O30 R10 R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to attempt to present the principles of organization of high temperature coal tar transhipment. In addition, the work discusses the technical aspects of tar as a dangerous cargo. Data regarding the capacity of the tar handling installations and the conditions that pitch has to meet during the transhipment are included. For the purposes of the article, the participant observation method was used, which consisted of the authors’ entry into the research environment, where the process of trans- -shipment of high temperature tar was noticed, registered and analyzed. Another applied research method was a diagnostic survey, which contributed to gathering information, using a set of questions regarding the research problem. The effect of the conducted research is to indicate the essence of the knowledge of legal acts, the proper organization of the transhipment process, taking into account the principles of safety at work and paying attention to the qualifications and skills of the crew during loading/unloading operations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Groszkowski, J. (1972). Encyklopedia techniki. Chemia. Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne.
2.Instrukcja obsługi bazy przeładunku i magazynowania wysokotemperaturowej smoły węglowej w przedsiębiorstwie
3.X w porcie Szczecin (2018).
4.Materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa X (2018).
5.Mindur, L. (red) (2014). Technologie transportowe. Radom: ITE.
6.Wojewódzka-Król, K., Załoga, L. (red.) (2016). Transport. Nowe wyzwania. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.