Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.42-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (42) 2018
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z umowy przewozu towarów w sytuacjach nieunormowanych przepisami przewozowymi
(Time-barring of claims for damages under the contract of carriage for goods in situations not covered by transport regulations)

Authors: Dorota Ambrożuk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: limitation periods contract of carriage claims
Year of publication:2018
Page range:9 (49-57)
Klasyfikacja JEL: K12 K22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is devoted to the problems related to the establishment of limitation periods for claims on account of non-performance or improper performance of the contract of carriage of goods, where the basis for such claims does not derive from transport regulations, be it domestic or international. The author, taking into account the individual regulations of the contract of carriage, indicates which regulations should be applied in such a case. In addition, she draws conclusions de lege ferenda for the future regulation of the contract of carriage under national law.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ambrożuk, D. (2015). W: K. Wesołowski, D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Ambrożuk, D. (2017). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.03.2017 r., III CZP 111/16. Problemy Transportu i Logistyki, 4, 63–72. DOI: 10.18276/ptl.2017.40-06.
3.Clarke, M.A. (2009). International Carriage of Goods by Road: CMR. London: Informa.
4.Demuth, K. (2013). W: K.H. Thume (red.), CMR – Kommentar. Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr. Frankfurt Am Main: Fachmedien Recht und Wirtschaft.
5.Freise, R. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Transportrecht. München: C.H. Beck/Franz Vahlen.
6.Górski, W. (2009). W: W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji: Kodeks cywilny, Prawo przewozowe, CMR. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
7.Jesser-Huβ, H. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Transportrecht.
8.München: C.H. Beck/Franz Vahlen.
9.Jezioro, J. (2008). W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
10.Kolarski, A. (2002). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: C.F. Müller.
11.Koller, I. (2013). Transportrecht. Kommentar. München: C.H. Beck.
12.Łopuski, J., Dragun-Gertner, M. (1998). W: J. Łopuski (red.), Prawo morskie. T. II. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
13.Młynarczyk, J. (2002). Prawo morskie. Gdańsk: Arche.
14.Ogiegło, L. (2009). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II: Komentarz do artykułów 450–1088. Warszawa: C.H. Beck.
15.Polkowska, M., Szymajda, I. (2004). Konwencja montrealska. Komentarz. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego. Warszawa: Liber.
16.Ruhwedel, E. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Transportrecht. München: C.H. Beck/Franz Vahlen.
17.Siarkiewicz, Z. (1987). W: A. Kolarski (red.), Prawo przewozowe z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
18.Szanciło, T. (2008). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
19.Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer.
20.Wesołowski, K. (2014). W: D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
21.Żylicz, M. (2002). Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.