Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.42-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (42) 2018
Charakter czynności polegającej na wydaniu towaru przez przewoźnika w wykonaniu umowy drogowego przewozu towarów
(Legal nature of the delivery of goods by the carrier during the carriage of goods by road)

Authors: Konrad Garnowski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: transport law CMR Convention delivery of goods
Year of publication:2018
Page range:9 (39-47)
Klasyfikacja JEL: K12 K22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article attempts to assess the legal nature of the act consisting in the delivery of goods by the carrier in the carriage of goods by road. The author considers the above-mentioned problem on the basis of national regulations in the light of the Civil Code and the Transport Law, and with reference to international regulations of the CMR Convention. The analysis of theoretical aspects of the legal act leads to the conclusion that the delivery of goods by the carrier after their arrival at the place of destination does not constitute a legal act due to the lack of the basic requirement – a declaration of will. The delivery of goods is only a factual act, being a part of the performance of an obligation and having certain legal consequences. However, these consequences are independent of the carrier’s will and result only from the applicable legal regulations. Consequently, it is not possible to apply provisions concerning the rules of making declarations of will, forms of legal acts, defects of declarations of will, as well as the provisions regarding power of attorney.
Download file

Article file

Bibliography

1.Clarke, M.A. (2009). International Carriage of Goods by Road: CMR. London: Informa.
2.Czepita, S. (2017). O pojęciu czynności konwencjonalnej i jej odmianach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79 (1), 85. DOI: org/10.14746/rpeis.2017.79.1.7.
3.Dąbrowski, D. (2014). W: D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Dąbrowski, D. (2015). W: D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR): komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Drapała, P. (2018). W: A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna. Seria: System prawa prywatnego (t. 6). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
6.Goik, H. (1987). W: A. Kolarski (red.), Prawo przewozowe z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
7.Gołaczyński, J. (2013). W: E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. Seria: System prawa prywatnego (t. 3). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
8.Górski, W., Mendyk, E. (2005). Prawo transportu lądowego: stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
9.Grzybowski, S. (1985). W: S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. T. 1: Część ogólna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
10.Hill, D.J., Messent, A.D., Glass, D.A. (2000). CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road. London: Lloyd’s of London Press.
11.Kolarski, A. (2002). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Kodeks.
12.Radwański, Z. (1985). W: S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. T. 1: Część ogólna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
13.Radwański, Z. (2008). W: Z. Radwański (red.), Prawo cywilne – część ogólna. Seria: System prawa prywatnego (t. 2). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
14.Safjan, M. (2008). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
15.Sośniak, M. (1974). Prawo przewozu lądowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
16.Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym. Kraków: Zakamycze.
17.Stec, M. (2011). W: J. Rajski (red.), Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Seria: System prawa prywatnego (t. 7). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
18.Sychowicz, M. (2003). W: G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia – Zobowiązania. T. 2. Warszawa: LexisNexis.