Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.44-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4 (44) 2018
ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W PRZEWOZIE ŁADUNKÓW
(ANALYSIS OF TRENDS AND CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF ELECTROMOBILITY IN THE CARGO TRANSPORT)

Authors: Andrzej Rzeczycki
Uniwersytet Szczeciński

Magdalena Malinowska
Uniwersytet Szczeciński

Agnieszka Pokorska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: electromobility logistics transport
Year of publication:2018
Page range:12 (73-84)
Klasyfikacja JEL: R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The development of electromobility is a topic widely discussed in the international arena. As a result of the increasing deficiency of global oil resources and the search for alternative sources of energy, increasing the need to improve air quality and reduce greenhouse gas emissions the implementation of electric vehicles today concerns not only transport of people but also goods. The article analyzes the key determinants of the electromobility development in the context of cargo transportation. It is presented the basic factors influencing the rate of electromobility development taking into account the legal basis, the socio-economic context as well as the technological one.
Download file

Article file

Bibliography

1.40ton.net (2017). Zakaz wjazdu dla spalinowych ciężarówek i dostawczaków – Utrecht wybił się na polu ekologii. Pobrano z: https://40ton.net/calkowity-zakaz-wjazdu-dla-spalinowych-ciezarowek-dostawczakow-utrecht-wybil-sie-polu-ekologii/ (24.09.2018).
2.[ALL] (2017). Elektryczna ciężarówka? Cummins AEOS wcześniej niż Tesla Semi. Pobrano z: http://elektrowoz.pl/transport/elektryczna-ciezarowka-cummins-aeos-wczesniej-niz-tesla-semi/ (24.09.2018).
3.ACEA (2018). Interactive Map: Correlation between Electric Car Sales and the Availability of Charging Points. Pobrano z: https://www.acea.be/statistics/article/interactive-map-correlation-between-electric-car-sales-and-the-availability (24.09.2018).
4.Adamowicz, M. (2018). Tesla Semi jeszcze nie zaczęła jeździć, a już ma konkurencję: Daimler wypuszcza elektryczną ciężarówkę. Pobrano z: https://antyweb.pl/elektryczna-ciezarowka-daimler-freightliner-ecascadia/ (24.09.2018).
5.Barycki, P. (2018). Nadjeżdża bestia – oto Tesla Semi, pierwsza ciężarówka firmy Elona Muska. Pobrano z: https://www.spidersweb.pl/2017/11/tesla-semi.html (24.09.2018).
6.Bołtryk, M. (2018). Wysyp elektrycznych ciężarówek. Pobrano z: https://www.pb.pl/wysyp-elektrycznych-ciezarowek-907974 (24.09.2018).
7.Brach, J. (2018). Aeos – elektryczna ciężarówka Cumminsa. Pobrano z: https://www.auto-motor-i-sport.pl/ciezarowki-i-autobusy/ Aeos-elektryczna-ciezarowka-Cumminsa,32855,1 (24.09.2018).
8.Dachser (2018). Dachser przetestuje elektryczną ciężarówkę eActros. Pobrano z: https://www.dachser.com/pl/pl/DACHSERtesting-the-electric-truck-eActros_1398.htm (24.09.2018).
9.DAF (2018). DAF Partners with VDL Groep for Fully Electric CF Truck. Pobrano z: https://www.daf.com/news-and-media/news-articles/global/2018/q2/16-05-2018-daf-partners-with-vdl-groep-for-fully-electric-cf-truck (24.09.2018).
10.DAF zaprezentował elektryczny samochód ciężarowy (2018). Obserwatorium rynku paliw alternatywnych. Pobrano z: http://www.orpa.pl/daf-zaprezentowal-elektryczny-samochod-ciezarowy/ (24.09.2018).
11.Daimler (2018). eActros Goes into Customer Operation. Pobrano z: https://www.daimler.com/products/trucks/mercedes-benz/eactros.html (24.09.2018).
12.Derski, B. (2018). Kurierzy inwestują w elektryczne ciężarówki. Pobrano z: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kurierzy-inwestuja-w-elektryczne-ciezarowki-4102907.html (24.09.2018).
13.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (2013). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
14.Duże ciężarówki na prąd? Już jeżdżą modele testowe (2016). Forbes.pl. Pobrano z: https://innogy.forbes.pl/inteligentne-miasto/duze-ciezarowki-na-prad-juz-jezdza-testowe-modele/5rebfzl (24.09.2018).
15.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
16.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
17.Eafo.eu (2018). Electric Vehicle Charging Infrastructure. Pobrano z: http://www.eafo.eu/electric-vehicle-charging-infrastructure (24.09.2018).
18.Ekotransport i... elektromobilne ciężarówki. Nowe technologie w logistyce (2018). Niezależna.pl. Pobrano z: http://niezalezna.pl/219470-ekotransport-i-elektromobilne-ciezarowki-nowe-technologie-w-logistyce (24.09.2018).
19.Fishbone, A., Shahan, Z., Badik, P. (2017). Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych. Wytyczne dla miast. Raport Greenway. Warszawa.
20.Iwan, S., Kijewska, K., Kijewski, D. (2014). Possibilities of Applying Electrically Powered Vehicles in Urban Freight Transport. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 151, 87–101. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.10.010.
21.Józefiak, B. (2016). Elektryczne ciężarówki? Nie w Polsce. Pobrano z: https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/elektryczne-ciezarowki-nie-w-polsce-55213.html (24.09.2018).
22.Krupa, K., Kamiński, J. (2017). Analiza wpływu rozwoju elektromobilności na zużycie energii elektrycznej w Polsce. Rynek Energii, 12, 8–13.
23.Macharis, C., Lebeau, P., Van Mierlo, J., Lebeau, K. (2013). Electric Versus Conventional Vehicles for Logistics: A Total Cost of Ownership. World Electric Vehicle Journal, 6, 945–954. DOI: 10.3390/wevj6040945.
24.Mazur, M. (2018). Niskoemisyjne zmiany w transporcie towarów. Biomasa, 3 (43), 60–63.
25.Muller, J. (2017). Cummins Beats Tesla To The Punch, Unveiling Heavy Duty Electric Truck. Pobrano z: https://www.forbes.com/sites/joannmuller/2017/08/29/take-that-tesla-diesel-engine-giant-cummins-unveils-heavy-duty-truck-powered-by-electricity/#318cc29278f1 (24.09.2018).
26.Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce (2017). Warszawa: Ministerstwo Energii.
27.Reid, G. (2018). Why We Will Electrify Trucking Faster than You Think (And It Has Nothing to Do with Tesla). Pobrano z: http://energypost.eu/why-we-will-electrify-trucking-faster-than-you-think-and-it-has-nothing-to-do-with-tesla/ (24.09.2018).
28.Renault Trucks (2018). Renault Trucks Unveils Its Second Generation of Electric Trucks: A Complete Z.E. Range from 3.1 to 26T. Pobrano z: https://corporate.renault-trucks.com/en/press-releases/2018-06-26-renault-trucks-unveils-its-second-generation-of-electric-trucks.html (24.09.2018).
29.Samochodyelektryczne.org (2018a). DAF CF Electric. Pobrano z: http://samochodyelektryczne.org/daf_cf_electric.htm (24.09.2018).
30.Samochodyelektryczne.org (2018b). Volvo FL Electric. Pobrano z: http://samochodyelektryczne.org/volvo_fl_electric.htm (24.09.2018).
31.Samochodyelektryczne.org (2018c). Freightliner eM2. Pobrano z: http://samochodyelektryczne.org/freightliner_em2.htm (24.09.2018).
32.Strategia rozwoju kraju 2020 (2012). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
33.Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (2013). Warszawa: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
34.Szymalski, W. (2017). Elektromobilność – druga fala elektryfikacji transportu. Opracowanie dla Koalicji Klimatycznej. Pobrano z: http://www.chronmyklimat.pl/content/files/2017/Elektromobilnosc_druga_fala_elektryfikacji_transportu. pdf (24.09.2018).
35.Tesla (2018). Tesla Semi. Pobrano z: https://www.tesla.com/semi (24.09.2018).
36.Truck.pl (2018). Wysyp elektrycznych ciężarówek. Pobrano z: https://www.truck.pl/pl/article/1211/wysyp-elektrycznych-ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3wek-rok-2018-prze%C5%82omowy-dla-rozwoju-ekotransportu%2C1 (24.09.2018).
37.Ursus (2018a). Ursus ELVI. Pobrano z: https://www.ursus.com/en/product/elektryczny-uzytkowy-pojazd-ursus#tech-data (24.09.2018).
38.Ursus (2018b). ELVI Electric Vehicle. Pobrano z: http://www.elvi.pl/ (24.09.2018).
39.Ursus wyprodukował małą ciężarówkę elektryczną. Premiera za tydzień (2018). Dziennik Wschodni. Pobrano z: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/ursus-wyprodukowal-mala-ciezarowke-elektryczna-premiera-za-tydzien,n,1000186424.html (24.09.2018).
40.Volvo Groups (2018a). Premiere for Volvo Trucks’ First All-Electric Truck. Pobrano z: https://www.volvogroup.com/en-en/news/2018/apr/news-2879838.html (24.09.2018).
41.Volvo Groups (2018b). Volvo Trucks Presents Second Electric Truck Model in Three Weeks. Pobrano z: https://www.volvogroup.com/en-en/news/2018/may/news-2912374.html (24.09.2018).
42.Wierzbowska-Kujda, M. (2018). Sieć ładowania w Polsce coraz gęstsza. Pobrano z: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/stacje-ladowania-czyli-infrastruktura-w-Polsce-4514.html (24.09.2018).
43.Wiśniewski, J. (2018). Do Europy wjeżdżają elektryczne ciężarówki. Transport i Spedycja, 4, 50–53.
44.Zajkowski, K., Seroka, K. (2017). Przegląd możliwych sposobów ładowania akumulatorów w pojazdach z napędem elektrycznym. Autobusy, 7–8, 483–486.
45.Zarajczyk, K., Małek, A., Kośko, M. (2018). Założenia konstrukcyjne i funkcjonalne pojazdu użytkowego Ursus ELVI z napędem elektrycznym. Autobusy, 6, 309–313.
46.Zespół Doradców Gospodarczych TOR (2017). Elektromobilność w Polsce, perspektywy rozwoju, szanse i zagrożenia. Pobrano z: http://www.psem.pl/pdf/elektromobilnosc/04.pdf (24.09.2018).