Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (39) 2017
THE CHANCES OF POLISH CONTEINER TERMANALS FOR WINNING CARGO AND SERVICES ROUTE CHINA–EUROPE–CHINA

Authors: Józef Perenc
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: rail transport sea transport competition globalization
Year of publication:2017
Page range:12 (47-58)
Klasyfikacja JEL: L92 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the modern world, in Europe and in Poland there can be observed many forms of cooperation between states and enterprises. Many business entities take a lot of effort to offer the most up-to-date services and to prepare sales and marketing networks ready to win on competitive market. These processes affect transport market as well. The article focuses on global transport services, in particular the competition for international cargo traffic in China-Europe route. It is presented on the background of the globalization and competitive processes in transport services. The demand for transport services, resulting from rapid growth of China is discussed, with particular interest in two modes of transport: railway and sea. The article considers the conditions for China-Europe rail transport due to the recent initiatives towards building the “Silk Road”. It opens new possibilities for rail transport to compete on the China – Europe route, especially considering the factor of time. The conclusions present the guidelines for further development on the transport services on the China-Europe route
Download file

Article file

Bibliography

1.Godusławski, M. (2017). Made In Poland nie podbija Chin. Puls Biznesu, 30 stycznia.
2.Grzybowski M (2015). Transport morski LNG. Polska Gazeta Transportowa, 47, 8 listopada.
3.Kęciek, K. (2017). Giganty mórz. Pobrane z: www.tygodnikprzeglad.pl/giganty-morz/ (10.02.2017).
4.Krośnicka, K.A. (1990). Technologie w portach morskich. In: L. Mindur (ed.), Technologie transportowe. Warszawa: WKiŁ.
5.Kuciński, K. (2002). Gospodarka globalna. Poznań: Kurpisz.
6.Lipińska-Słota, A. (2009). Korytarze transportowe Europa–Azja. In: M. Mindur (ed.), Transport Europa-Azja. Warszawa–Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
7.Naisbitt, J. (2007). Megatrendy, dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Poznań: Zysk i S-ka.
8.Nowy Jedwabny Szlak Chin szansą dla Polski na inwestycje i eksport. Pobrane z: www.pb.pl/nowy-jedwabny-szlak-chin--szansa-dla-polski-na-inwestycje-i-eksport-802881 (30.12.2016).
9.Perenc, J. (2013). Inwestycje w infrastrukturę bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim jako szansa rozwoju transportu kombinowanego w PKP CARGO. Problemy Transportu i Logistyki, 22, 247–261.
10.Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu. Warszawa: CeDeWu.
11.Rosa, G. (2013). Konkurencja w transporcie. Warszawa: C.H. Beck.
12.Stiglitz, J. (2005). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Załoga, E (2013). Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego