Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.38-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (38) 2017
Zniekształcenia koncepcji CSR w łańcuchu dostaw
(Determinants of Distortions of the SCR Concept in the Supply Chain)

Authors: Marek Ciesielski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: supply chain Corporate Social Responsibility
Year of publication:2017
Page range:7 (7-13)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

CSR issues require further reflection, especially if one accepts the perspective of the supply chain. The great discrepancies in the assessment of CSR can be perceived from altruism to a cynical marketing activity. Their analysis requires the prior formulation of a hypothetical model of supply chains in which the phenomenon of domination occurs. This model can be confirmed or rejected. This would mean, of course, change in the CSR treatment
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, J. (2013). Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 4.
2.Ahlgreen, M.R. (2010). When The Business of Business Became Everybody’s Business. The Magazine of International Business and Diplomacy, 2. Pobrane z: http://ibde.org/component/content/article/114-when-the-business-of-business-be-cameeverybodys-business.html (1.05.2015).
3.Bagwell, K., Ramey, G. (1991). Oligopoly Limit Pricing, RAND. Journal of Economics, 22 (2).
4.Center, A.H., Cutlip, S.M., Broom, G.M. (2006). Effective Public Relations. 9th Edition. New Jersey: Pearson Education Inc., Upper Saddle River.
5.Ciesielski, M. (2014). Model łańcucha dostaw zdominowanego przez sieci detaliczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3.
6.Ciesielski, M. (2015). Modele zdominowanych łańcuchów dostaw – podejście abdukcyjne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3.
7.Kuciński, K. (2010). Metodologia nauk ekonomicznych. Warszawa: Difin.
8.Mateusz 6.1.-4. (1980). Ewangelia Jezusa. Vicenza: Instituto S. Gaetano.
9.Rekowski, M. (2000). Wprowadzenie do mikroekonomii. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
10.Starbyła, A., Małkus, T. (2014). Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Wydawnic¬two Mfiles.pl.
11.Tyrakowska, E. (2015). Co to jest greenwashing? Pobrane z: http://www.yaacooleko.pl/index.php?article=3077 (1.05.2015).
12.Urbański, M. (2009). Rozumowanie abdukcyjne. Modele i procedury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
13.Wójcik, K. (2005). Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Wyd. 3. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
14.Zielona księga w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami (2013). Bruksela: Komisja Europejska. COM (2013) 37 final.