Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-22
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (37) 2017
Korzyści skali związane z wielkością statku morskiego do przewozy ładunków suchych masowych i kontenerów
(ECONOMIES OF VESSEL SIZE FOR DRY BULK AND CONTAINER SHIPS)

Authors: Dariusz Bernacki
Instytut Morski w Gdańsku
Keywords: economies of vessel size cost functions dry bulk and container ships
Year of publication:2017
Page range:13 (113-125)
Klasyfikacja JEL: M21 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the paper is to present cost economies with regard to deployment of vessels with increasing size (economies of vessel size). Cost economies arise from decreasing of average operating costs in line of increasing vessel's capacity. In turn this lower the average freight transportation costs in shipping. Research encompasses dry bulk and container ships and cost economies were elaborated for various capacities. Cost economies for dry bulk carriers, in general, exceeds cost economies for containerships. Function of daily operating cost for bulk and container vessels was elaborated. Vessels' daily operating cost enable for estimation of cost function of ton-kilometer performed by various size of dry bulk and container ships.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bernacki, D. (2012a). Efektywność inwestycji i efekty społeczno-ekonomiczne pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m. Szczecin.
2.Bernacki, D. (2012b). Efekty skali produkcji w transporcie na przykładzie korzyści kosztowych związanych z wielkością statków kontenerowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, 20, 19–32.
3.Bernacki, D., Lis, Ch. (2015). Analiza społeczno-ekonomiczna pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m z uwzględnieniem planowanych wybranych projektów inwestycyjnych w porcie Szczecin. Szczecin.
4.Borowicz, S., Ładyka, S., Łodykowski, T. (1987). Ekonomika transportu morskiego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
5.Cowie, J. (2010). The Economics of Transport. A theoretical and applied approach. London and New York: Routledge.
6.Delhaye, E., Breemersch, T., Vanherle, K. (2010). COMPASS. The COMPetitiveness of EuropeAN Short-sea freight Shipping compared with road and rail transpori. Brussels: Final report European Commission DG Environment.