Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (37) 2017
Mój Mistrz, Nauczyciel, Wychowawca

Authors: Michał Pluciński
Uniwersytet Szczeciński
Year of publication:2017
Page range:3 (69-71)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file