Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (37) 2017
Profesor Franciszek Gronowski – Niezawodny Przyjaciel

Authors: Elżbieta Marszałek
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Year of publication:2017
Page range:2 (55-56)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file