Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.33-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (33) 2016
Analysis of external sources of hazards in civil air operations

Authors: Katarzyna Chruzik
Department of Aviation Technologies, Transport Faculty, Silesian University of Technology

Karolina Wiśniewska
Department of Aviation Technologies, Transport Faculty, Silesian University of Technology

Radosław Fellner
Department of Aviation Technologies, Transport Faculty, Silesian University of Technology
Keywords: safety risk analysis sources of hazards air transport airport
Year of publication:2016
Page range:13 (59-71)
Klasyfikacja JEL: L93
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article attempts to execute the first stage of risk management for civil air operations. Therefore it is necessary to identify and classify external sources of hazards. Risk management is one of the most important tools of modern systemic approach to process modeling. Generally, it may be described as a system of interrelated actions and decisions aimed at integration and coordination of processes in the organization, in cooperation with the external parties. The aim of management is therefore to improve the proficiency, effectiveness and efficiency of the operation and – in the case of risk management arising from the transport processes – to improve flight safety. The publication describes a proposal of risk management method in air transport including analysis of external threats to civil air operations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Annex 19. (2013). Safety Management, ICAO, 1st edition, Montreal.
2.Annex 13. (2010). Aircraft Accident and Incident Investigation, ICAO, 10th edition, Montreal.
3.Chruzik, K. (2016).Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
4.Doc 9859. (2009). Safety Management Manual (SMM). ICAO, p. xii.
5.Guide to the Project Management Body of Knowledge. (2013). 5th edition. PMI.
6.Lasek, M. (2015). Omówienie stanu bezpieczeństwa w 2015 r. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego - rok 2015, PKBWL.
7.PRINCE2®. Crown.
8.Pritchard, C. (2001). Zarządzanie ryzykiem w projektach. WIG-Press, Warszawa.
9.Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC, Official Journal of the European Union L 295, 12.11.2010, p. 35–50.
10.Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European
11.Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007,Official Journal of the European Union L 122, 24.4.2014, p. 18–43.
12.Kadziński, A. (2014). Rozdział 3. [In:] L. Lewicki, J. Wrzesińska. (eds). Podręcznik: Istotne aspekty BHP, Poznań.
13.Krystek, R. (ed.). (2009). Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu, Tom II: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, Warszawa.
14.Załęski, K., Compa, T. (2013). Wybrane aspekty bezpieczeństwa w portach lotniczych. Logistyka, 6/2013, p. 490−499.
15.Zarządzenie Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych, Dz. U. ULC z dn. 29 grudnia 2006 r., poz. 43.
16.Zieliński, M. (2010). Bezpieczeństwo w porcie lotniczym. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 51/2010, p. 157-180.
17.European Aviation Safety Plan (EASp) 2014-2017, EASA, Brussels 2014.
18.www.ulc.gov.pl.
19.Chruzik, K., Fellner, A. (2016). Polish transport safety platform. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 90, p. 25-36. ISSN: 0209-3324. DOI: 10.20858/sjsutst.2016.90.3.