Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.32-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 886 PTiL nr 32
Time reservation system of customs clearance – Ebooking Truck

Authors: Marcin Klimek
Instytut Informatyki, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
Keywords: e-services electronic administration customs clearance e-customs
Year of publication:2015
Page range:14 (21-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In recent years the Customs Service has been introducing several innovative electronic services (e-services) for clients (entrepreneurs, forwarders). One of the proposed solutions is the system of eBooking TRUCK, which enables clients electronic reservation of the date of customs for the trucks leaving Poland. The article presents basic information regarding this improvement, the aim of which is primarily shortening the time of truck spent on customs clearance (eliminating or reducing queues on the border crossings) and improving the work organisation of customs services. There is presented the concept of the eBooking TRUCK system, the premises of its implementing, the scope of data transmission by the entrepreneurs, the scope of handling notification by the customs officers, architecture of system and the ways of clients communication within the system (SMS, e-mail, CB radio, information panels, infokiosks). At the end, there is presented a description of implementing actions based on the pilot programme carried out from 5th October 2015 at Koroszczyn border crossing point (Customs Chamber in Biała Podlaska, Polish-Belarus border) and Grzechotki (Customs Chamber in Olsztyn, Polish-Russian border).
Download file

Article file

Bibliography

1.Boyer K., Hallowell R., Roth A., E-services: operating strategy – a case study and a method for analyzing operational benefits, “Journal of Operations Management” 2002, No. 20 (2).
2.Carter L., Belanger F., The utilization of e-government services: citizen trust, innovation and acceptance factors, “Information Systems Journal” 2005, No. 15 (1).
3.Klimek M., System elektronicznej rezerwacji odprawy celnej autokarów i busów (eBooking BUS), “Logistyka” 2015, No. 1.
4.Klimek M., Usługa “e-załączniki” – nowe rozwiązanie usprawniające odprawy celne, “Logistyka” 2014, No. 6.
5.Klimek M., Wybrane nowoczesne formy przekazu informacji wdrażane przez Służbę Celną, “Logistyka” 2015, No. 3.
6.Służba Celna 2020 – strategia działania na lata 2014–2020, “Wiadomości Celne” 2013, 10.
7.System eBooking TRUCK – Szkolenie dla administratorów lokalnych – dokument udostępniony dla uczestników szkolenia.
8.Śliwczyński B., Stajniak M., Jeleń I., Guszczak B., Kawecki T., Warunki i wymagania wdrożenia Projektu systemu elektronicznej rezerwacji obsługi granicznej samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski eBooking TRUCK wraz z uzasadnieniem biznesowym Projektu, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.
9.Śliwczyński B., Stajniak M., Jurkowska-Kubiak E., Jeleń I., Dębicki T., Foltyński M., Guszczak B., Analiza stanu aktualnego i opracowanie rekomendacji usprawnień z wykorzystaniem systemu eBooking TRUCK dla procesów obsługi samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2013.
10.The electronic customs implementation in the European Union, Eurobarometer Report, 2014, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_399_en.pdf (10.11.2015).
11.Web page of eBooking TRUCK system, http://www.e-booking.gov.pl (10.11.2015).
12.Web page of “e-Customs Program”, http://www.e-clo.gov.pl (01.11.2015).
13.Web page for PUESC service, https://www.puesc.gov.pl (10.11.2015).