Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-16
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 869 PTiL nr 29
Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji
(Polish road transport functioning efectivenes in the conditions of market mechanisms. Cooperation and competition aspects.)

Authors: Krzysztof Szałucki
Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Keywords: system economic efficiency of road passenger transport formalism and operationalisation of road passenger transport financial efficiency of road cargo transport carriers functional effectiveness of road transport operators market effectiveness of road transport functional efficiency of road transport
Year of publication:2015
Page range:10 (223-232)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Functional effectiveness of road cargo transport is an effect of relatively strong decentralisation of haulage potential management and highly developed market organisational structures. Its leading attributes are the effectiveness of market activity and financial efficiency, which is a result of economic independence of enterprises in the road transport supply chains. A high complexity of service organisation is correlated with the functional effectiveness. Complexity and variety of management and haulage structures on these markets result in the fact that the system efficiency in road passenger transport is co-created directly by the formalism and operationalisation of transport services and the effectiveness and efficiency of their organisation and performance.

Bibliography

1.Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Polski transport samochodowy ładunków, „Kodeks”, Bydgoszcz 2007.
2.Bronk H., Gracz J., Szałek B., Podstawy techniki i eksploatacji w transporcie samochodowym, wyd. III, WKŁ, Warszawa 1988.
3.Bronk H., Spedycja w międzynarodowym transporcie samochodowym, WNUS, Szczecin 1992.
4.Burnewicz J., Sektor transportowy Unii Europejskiej, WKŁ, Warszawa 2005.
5.Dydkowski G., Integracja transportu miejskiego, WAE, Katowice 2009.
6.Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego, wyd. II, red. H. Bronk, WKŁ, Warszawa 1987.
7.Engelhardt J., Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
8.Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, WUG, Gdańsk 2002.
9.Kordel Z., Rola transportu samochodowego w łańcuchu dostaw, WUG, Gdańsk 2002.
10.Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym. Wybrane zagadnienia, WUG Gdańsk 2006.
11.Rosa G., Konkurencja na rynku usług transportowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
12.Rześny-Cieplińska J, Organizatorzy transportu. Rynki – operacje – strategie, WUG, Gdańsk 2011.
13.Rześny-Cieplińska J, Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki, WUG, Gdańsk 2013.
14.Tomanek R., Konkurencyjność transportu miejskiego, WAE, Katowice 2002.
15.Transport, wyd.5, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
16.Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, WNUS, Szczecin 2013.