Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.48-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4 (48) 2019
ROZWAŻANIA NAD SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ W TRANSPORCIE I LOGISTYCE
(-)

Authors: Elżbieta Załoga ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Sylwia Kowalska ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: -
Year of publication:2019
Page range:5 (45-49)
Klasyfikacja JEL: A10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

-
Download file

Article file

Bibliography

1.-