Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.47-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (47) 2019
POPULARNOŚĆ USŁUGI CARSHARING W GRUPIE WIEKOWEJ 18–25 LAT NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA
(Popularity of carsharing service on the example of Szczecin city for age group 18–25 years)

Authors: Monika Krezymon
Uniwersytet Szczeciński

Krystian Stróżewski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: popularity carsharing
Year of publication:2019
Page range:11 (53-63)
Klasyfikacja JEL: R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Carsharing is a business model whose goal is to rent a car for a short time. It is attractive for people using the car sporadically and for those who would like to have access to a particular type of car for a specific occasion. The aim of the article is to analyze and evaluate the popularity of a car rental service for minutes, among a selected age group on the example of the city of Szczecin.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bochyńska, N. (2018). Rynek carsharingu to prawdziwy ewenement. Przyjmuje konkurencję z radością. Pobrane z: https://
2.www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rynek-carsharingu-to-prawdziwy-ewenement,75,0,2399819.
3.html (7.08.2019).
4.Co to jest carsharing. Pobrane z: https://4mobility.pl/co-to-jest-carsharing/#zalety (7.08.2019).
5.Kubera, M. (2018). Geneza i rozwój carsharingu w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie,
6.18, 119–133.
7.Olejniczak, M., Mendakiewicz, A. (2018). Analiza wykorzystania systemu car-sharing i jednoosobowych samochodów
8.elektrycznych. W: U. Motowidlak, D. Wronkowski, A. Reńda (red.), Różne oblicza logistyki. Zbiór prac studentów
9.(s. 191−200). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
10.Szwejser, D. (2018). Car-sharing: regulacje prawne i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów
11.Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, 2 (21), 137–148.