Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2014
Pedagogiczne przewroty i powroty – dynamiczne ramy rozwoju

Autorzy: Wiesław Andrukowicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: entity complex dynamic comprehensive development synchrony adn diachrony of development framework for the development
Rok wydania:2014
Liczba stron:27 (43-69)

Abstrakt

The article presents the picture of complementary human development, that is, the simultaneous vertical and horizontal development, in which, beside thinking and purposeful acting, between worse to better from a certain point of view (individual or social), there is a multi-directional and ambiguous model of the development , involved in a variety of the development and oscillations traps between what is individual and what is social, which is a development “in plus” and which “in minus”. Hence, every development requires a real cost connected with its opposite. This means that no development can be placed in the strict framework “from - to”, but only in the context of dynamic, which are always complementary composition of genetic and cultural, spontaneous and organized elements.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrukowicz W., By dziecko było geniuszem. Wprowadzenie do edukacji komplementarnej, Impuls, Kraków 2012.
2.Andrukowicz W., Podzwonne ery profesora?, w: Przeszkody dla rozwoju humanistyki w szkołach wyższych (z pedagogiką w tle). W perspektywie troski o uniwersytet, kulturę humanistyczną i podręczniki, red. M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
3.Andrukowicz W., Promocja kultury – kultura promocji, „Teraźniejszość – Człowiek– Edukacja” 2013, nr 1.
4.Goffman E., Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, Nomos, Kraków 2010.
5.Merton K. R., Sociological Ambivalence and Other Essays, Free Press, New York 1976.
6.Jaspers K., Sytuacje graniczne, w: R. Rudziński, Jaspers, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
7.Kwieciński Z., Potrzeba alfabetyzacji krytycznej, w: Edukacja, moralność, sfera publiczna, red. J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak, Verba, Lublin 2007.
8.Pöppel E., Edingshaus A. L., Mózg – tajemniczy kosmos, PIW Warszawa 1998.
9.Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Impuls, Kraków 2009.
10.Witkowski L., Ku integralności edukacji i humanistyki II. Postulaty, postacie, pojęcia, próby. Odpowiedź na Księgę jubileuszową, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.