Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2014
Homo academicus w świecie homo oeconomicus. O obszarach i przejawach zmagań z akademickim zniewoleniem

Autorzy: Maria Czerepaniak-Walczak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: uniwersytet homo academicus homo oeconomicus typ idealny opór paradygmat neoliberalny
Rok wydania:2014
Liczba stron:14 (11-24)

Abstrakt

In the text I am seeking the answer of a question about conditions and possibilities of functioning homo academicus at the university formed by the homo oeconomicus, according to the rules of neoliberalism. Both are ideal types (in the sense of M. Weber). Taking it as a frame of this text is a consequence of presence of these concepts in the debate on the condition of the university. Differences between them help to see the tensions, in particular between the orientation towards research and learning and the orientation towards the profit, the opposition of the academic and the market discourse, as well as humanistic and economic paradigm. These tensions affect of the research and educational teleology. In this text I am trying to pinpoint conditions of experiencing the trouble and enslaving, peculiar to both perfect types and in that theoretical frame I seek the possibility and chances of coping by subjects of the university with these restrictions. In the end are questions for conditions of co-existing of these two types at the university of nowadays.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bourdieu P., Homo Academicus, Stanford University Press, Stanford 1984.
2.Bourdieu P., Rozum praktyczny. O teorii działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
3.Chutorański M., Urządzanie uniwersytetu, w: Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej, red. M. Czerepaniak-Walczak, Impuls, Kraków 2013.
4.Covey S. M. R., Link G., Merrill R. R., Mądre zaufanie. Jak w czasach kryzysu zaufania budować dobrobyt oraz wyzwalać energię i radość, Rebis, Poznań 2013.
5.Dudzikowa M., Niekomfortowe położenie instytucji uniwersytetu w kłopotliwym kontekście. Esej w trosce o rozwój (nie tylko) kapitału społecznego, w: M. Dudzikowa i in., Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza – interpretacje – konteksty, t. 4, Impuls, Kraków 2013.
6.Gos W., Koszty kształcenia studentów na Uniwersytecie Szczecińskim, „Przegląd Uniwersytecki” 2014.
7.Górniewicz J., Piotrowski P., Uniwersytet jako źródło wartości kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014.
8.Krastev I., Demokracja nieufnych. Eseje polityczne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
9.Bellman G. M., Ryan K.D. , Extraordinary Groups: How Ordinary Teams Achieve Amazing Results, Jossey-Bass, San Francisco 2008.
10.Mirowski P., Never Let a Crisis Go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown, Verso, London–New York 2013.
11.Piketty T., Capital In the Twenty-First Century, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Mass.–London 2014.
12.Potulicka E., Uniwersytet na „wolnym rynku”, w: E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, Impuls, Kraków 2010.
13.Schumacher E. F., Małe jest piękne. Ekonomia z założeniem, że człowiek się liczy, Aletheia, Warszawa 2013.
14.Twardowski K., O dostojeństwie Uniwersytetu, wykład wygłoszony w czasie uroczystości otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego w Auli
15.Uniwersytetu Jana Kazimierza 21 listopada 1932 roku, http://www.ken.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/twardowski2.pdf (16.08.2014).